Představitelé Bulharska a Makedonie
  navštívili Benedikta XVI.

28. 5. 2007  (mig)


 

Vatikán. Benedikt XVI. dnes dopoledne ve Vatikánu přijal na zvláštní audienci delegaci představitelů Bulharska v čele s předsedou parlamentu a některými členy vlády a také představiteli bulharské pravoslavné církve u příležitosti svátku sv.Cyrila a Metoděje, který podle juliánského kalendáře připadá na dnešek (24. 5., pozn. red). Svatý Otec ve své promluvě ujistil Bulharské představitele "přátelskou pozorností" Svatého stolce, pokud jde o "plnou integraci s ostatními evropskými národy". Benedikt XVI. připomněl, že "Bulharsko, jehož dějiny určilo křesťanské zjevení, nalezlo v evangeliu pramen hodnot, schopných posílit kulturu, identitu a typické vlastnosti jeho lidu". Učení soluňských bratří, Cyrila a Metoděje, které je dnes více než jindy aktuální a nezbytné, zdůraznil papež, vytvořilo duchovní profil bulharského lidu, a právem mu umožnilo zařadit se do kulturní tradice evropského kontinentu".

"Po smutném a tíživém období komunistické vlády Bulharsko dnes směřuje k plné integraci s ostatními evropskými národy. Právě osvojením si učení Cyrila a Metoděje bude se tento vznešený národ moci upevnit se na cestě ke zmíněným cílům a čerpat z tohoto pramene cenné lidské a duchovní hodnoty, které inspirují jeho život a rozvoj."

Hned poté Svatý otec, rovněž u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů, přijal také delegaci z Makedonie, tvořenou rovněž předsedou parlamentu, vládními představiteli a představiteli pravoslavné a katolické církve v Makedonii. Benedikt XVI. definoval slovanské misionáře jako "přímluvce a ochránce všech katolíků Evropy" a řekl, že "je třeba zachovat odkaz víry a hodnot starého kontinentu beze změny, tak jak nám jej předali, a společně budovat pokoj a mír pro všechny".

"Ať je duchovní odkaz, jehož jste dědici, nejen sdílen, ale ať je vaše osobitá identita uchovávána a brána do úvahy ostatními evropskými národy, které jsou vám nablízku svými tradicemi a kulturou. Tito svatí spolupatroni Evropy, k nimž se plným právem odvoláváte, poznamenali lidskou a duchovní cestu, která z vaší vlasti činí místo setkání různých kulturních a náboženských nároků. Pokojné soužití tužeb všech národů, které obývají evropský kontinent, kéž je skutečným a plodným setkáním, po kterém touží i Svatý stolec", popřál Benedikt XVI. představitelům bývalé ex-Jugoslávské republiky Makedonie.

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 24. 5. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci