Příběh Remešského evangeliáře

22. 10. 2007  Richard Vocel


 

V úterý 23.10. v 16:20 hodin bude na ČT 2 v cyklu Lapidárium uveden pořad s názvem Příběh Remešského evangeliáře. Dokument s podtitulem O vzácném rukopisu ze Sázavy pojednává o skvostu, na který při korunovaci přísahali francouzští králové. Sázavský klášter, který roku 1032 založil sv. Prokop, byl střediskem slovanské kultury a cyrilometodějské byzantské liturgie ve staroslověnštině.

Odtud pochází konvolut, tj. svazek rukopisů různého stáří. Obešel celou Evropu a Karel IV. jej věnoval Emauzům. Jiří z Poděbrad vzácně zdobenou knihu poslal jako dar se svými posly do Konstantinopolu. Po sto letech se objevil v Remeši a podle legendy na něj francouzští králové přísahali při korunovaci. Francouzští revolucionáři se zmocnili desek vykládaných zlatem a drahokamy, ale rukopis naštěstí zůstal zachován, i když byl českými obrozenci považován za ztracený. Dnes je v péči městské knihovny v Remeši. Připravili: T. Hoskovec, P. Svoboda a M. Hošt.

 

(Převzato ze zpravodajství TS ČBK ze dne 17. 10. 2007, redakčně upraveno
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci