Pro 100 000 katolíků 
  bude v Kataru postaven kostel

5. 4. 2007  (mig)


 

Doha. V hlavním města Kataru, Doha, se buduje první katolický kostel, jehož stavba by měla být dokončena letos na podzim. Bude to první kostel v Kataru od 7. století. Budova kostela na jihu města nebude otevřena pro veřejnost, ale bude sloužit katolické komunitě v Kataru, kterou tvoří především cizinci. Potvrdil to agentuře Asia news Papežský institut pro zahraniční misie. "Po dvaceti letech podávání oficiálních žádostí vláda přidělila křesťanským vyznáním pozemek, kde bude moci být postaven katolický kostel" - říká budoucí farář tohoto kostela O.Tom Veneration. "Katolíkům byl přidělen velký pozemek, protože přítomnost katolíků v této zemi má dlouhou historii a komunita, kterou dnes tvoří více než 100 000 lidí, je největší náboženskou menšinou v zemi", dodává. Pozemek přidělil Církvi emir Amir Hamad bin Kalifa Al Thani, který se velice zasazuje o politiku mezináboženského dialogu, přičemž zůstává pro místní muslimskou většinu obyvatelstva v platnosti zákaz konverze z islamu na jakékoli náboženství. Z tohoto plyne pro místní katolíky také zákaz jakékoli evangelizace. Počítá se s tím, že kostel, který bude zasvěcen Panně Marii Růžencové bude stát kolem 15 milionů dolarů. Všichni katolíci arabského poloostrova většinou Indové a Filipínci se chystají tuto sumu vybrat. Eucharistie je v kataru slavena v latinském, syrsko-malabarském a syrsko-malankarském ritu v různých jazycích: arabsky, italsky, urdu, tagalok a tamil. Katarský emír daroval pozemky pro budovy kultu také anglikánům, koptům, pravoslavným a protestantům. Katar, ve kterém žije 800 tisíc obyvatel, má diplomatické vztahy se Svatým Stolcem. 

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 3. 4. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci