Prohlášení Polské biskupské konference 
  k rezignaci arcibiskupa Wielguse

10. 1. 2007  Jiří GračkaPřinášíme prohlášení, které 7. 1. 2007 vydala Polská biskupská konference v reakci na rezignaci arcibiskupa Stanisława Wielguse.

 

Varšava (PL): "V souvislosti s rezignací Stanisława Wielguse z funkce varšavského metropolity prohlašujeme toto:

1. Církev v Polsku dnes potřebuje pokorně a v pravdě pohlédnout na svou minulost, přítomnost i budoucnost. Arcibiskup Wielgus dobrovolně rezignoval na jemu svěřený úřadu vzhledem k vážným obviněním, vysloveným na jeho adresu. Za toto rozhodnutí o rezignaci, které je svědectvím starosti o dobro církve, mu náleží slova uznání. Také rozhodnutí Svatého otce Benedikta XVI. o přijetí této demise bylo výrazem starosti o pokojnou pastorační činnost církve v Polsku.

2. Prosíme pracovníky hromadných sdělovacích prostředků, aby uznali rozhodnutí arcibiskupa Wielguse a vyhnuli se takovým výkladům, které se míjejí s pravdou.

3. Vybízíme všechny věřící, aby se snažili přijmout tuto obtížnou zkušenost v duchu víry a aby svou modlitbou objali církev v Polsku.

 


+ Józef Michalik,
předseda Polské biskupské konference


+ Stanisław Gądecki,
místopředseda


+ Piotr Libera
generální sekretář

 

Varšava, 7. ledna 2007"

 

Zdroj: KEP 

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 7. 1. 2007
Pro Listář vybral ik)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci