Salve otevřelo téma Prostituce

6. 9. 2007  Petra Dvořáková


 

Poměrně charakteristickým rysem periodik s náboženskou a duchovní tématikou je jejich úzká specializovanost na oblasti vlastního náboženství nebo teologie. Tato jednoznačná zaměřenost poté působí hned dvojím účinkem: u vlastních čtenářů může vyvolávat pocit, že to podstatné je zde a problémy okolního světa nejsou jejich problémem a naopak u lidí mimo konkrétní náboženskou skupinu vyvolává nezájem o tuto literaturu.

Z tohoto hlediska se velmi dobře podařilo vybočit z tohoto nešťastného rozpoložení dominikánské Revui pro teologii a duchovní život Salve 2/07, která je věnována tématu Prostituce.

V době, kdy se otázka prostituce v naší společnosti vědomě či nevědomě oplošťuje na problém legalizace této činnosti, eventuálně vytlačení osob provozujících prostituci na méně nápadná místa, je Salve pro společnost znovu pobídkou k otevření této problematiky v plné šíři. Za přispění Jana Hellera, A.-P Rethmana, M. Boháčové a dalších přináší Salve syntetizující pohled na fenomén prostituce z hlediska etiky, teologie, psychologie, sociální problematiky a historických souvislostí.

Texty pak čtenáři - ať věřícímu či nikoli - jednak poskytují plastickou základnu pro nahlédnutí tohoto problému v celé jeho šíři a jednak předestírají bez obalu palčivost otázky prostituce a vybízejí čtenáře k zaujetí vlastního postoje.

V neposlední řadě dominikánské Salve tímto vydáním přispělo k umazání bariéry mezi katolickou církví a ostatním světem a potvrdilo, že problémy současné společnosti církev považuje také za své vlastní problémy. 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci