Sborový dopis

11. 12. 2007  Michal Šimek


 

Níže přinášíme sborový dopis od našeho příznivce Michala Šimka, evangelického faráře na Kovánci. 

 

 *          *          *

 

Vážení přátelé, sestry a bratři, příznivci evangelického kostela na Kovánci,

 

dovolte, abychom Vás na prahu adventní doby informovali o dění v našem sboru - o opravách kostela a chystaných akcích v letošním adventu a o vánočních svátcích.

V těchto dnech finišují práce na dokončení oprav kostela, na něž se nám podařilo sehnat dotace od Středočeského kraje ( 120 tisíc Kč - záklopy stropu kostela) a od ministerstva kultury ČR na odvodnění kostela (136 tisíc Kč). Náklady na odvodnění činí celkem 201 tisíc Kč, z toho podíl našeho sboru je 65 tisíc Kč.

Tím končí 1. etapa oprav kostela zahájená v roce 2004. V příštím roce bychom rádi zahájili 2. etapu rekonstrukce - opravu věže kostela. Stavební povolení je již vydáno, musíme však sehnat kolem půl milionu korun, aby práce mohly být zahájeny a dokončena jejich část - oprava krovů a výměna krytiny (celá oprava věže se odhaduje na 1,2 mil. Kč). Obracíme se proto na Vás s prosbou o příspěvek na opravu - můžete jej zaslat na číslo speciálního účtu vedeného u České spořitelny v Mladé Boleslavi - 484957369/0800.

Obracíme se zároveň na členy sboru s prosbou na příspěvek na salár na příští rok - z tohoto příspěvku se hradí běžný sborový provoz. Tento příspěvek můžete zaslat na číslo účtu - 048437399/0800

 V letošním roce jsme navázali kontakty s luterským evangelickým sborem z Fjortoftu z Norska. Jeho farář Michael Hoffmann navštívil náš sbor v neděli 4. listopadu 2007 - hovořilo se o možnosti individuálních návštěv, ale také např. o zajištění sociální a zdravotní péče v Norsku a u nás.

 Od letošního roku jsme v kostele zahájili pořádání koncertů. Zveme Vás nyní na adventní koncert, který se uskuteční v kováneckém kostele v sobotu 8., prosince 2007 od 16 hod. Vystoupí dětský pěvecký sbor ze základní školy z Dalovic u Mladé Boleslavi.

Nyní uvádíme přehled dalších akcí v kováneckém sboru během adventu a vánočních svátků, na které Vás zveme:


pátek 14.12. 2007 - 18 hod. - schůze staršovstva (určeno pouze pro jeho členy)
neděle 16. 12. 2007 - 9 hod.- dětská vánoční besídka za účasti dětí ze ZŠ Katusice
úterý 25. 12. 2007 (Boží hod vánoční)- 9 hod. - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
úterý 1. 1. 2008 (Nový rok) - 9 hod. - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

Bohoslužby v našem sboru se během roku konají pravidelně vždy 1. a 3. neděli v měsíci. 1. neděli v měsíci se během školního roku paralelně s bohoslužbami pro dospělé konají setkání dětí spojená s vyprávěním biblických příběhů a jejich výtvarným ztvárněním.

Přejeme Vám všem požehnané prožití Adventu i vánočních svátků a vyprošujeme Vám Boží požehnání.

Advent 2007

 

Michal Šimek                      Marta Holoubková                      Mojmír Machač

farář                                        účetní                                      kurátor

 

 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci