Svátek sv. Cyrila a Metoděje pomáhá 
  v hledání "společné řeči"

14. 2. 2007  (ej)


 

Rusko (13. února, RV/SIR) - "Katoličtí věřící v Rusku oslavují svátek patronů Evropy - sv. Cyrila a Metoděje dne 14. února, ruská pravoslavná církev jejich svátek slaví 24. května. Věříme, že přijde čas, kdy budou katoličtí i pravoslavní věřící tento vzácný svátek slavit společně jedním hlasem a srdcem v týž den". Těmito slovy den před 14. únorem vyjádřil touhu po jednotném slavení svátku sv. Cyrila a Metoděje mluvčí Konference biskupů Ruska Viktor Kruľ. "Dva slovanští bratři nám připomínají Kristovu výzvu o pravdě, která nás osvobodí. Tato slova jsou neobyčejně důležitá v kontextu nové evangelizace Evropy", dodává mluvčí ruské biskupské konference Kruľ. Podle jeho slov tak, jako sv. Cyril a Metoděj byli schopni "najít společnou řeč s věřícími i s pohany", i my jsme pozváni k "neutralizování etnického determinismu náboženství". 

 

(Převzato ze slovenského vysílání Radia Vaticana ze dne 13. 2. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci