Svátek sv. Gorazda

30. 7. 2007  (am)


 

V pátek 27. července jsme si připomněli svátek svatého Gorazda, nástupce sv. Metoděje a prvního biskupa moravského rodu. Tohoto dne jsme se vypravili na rodinnou pouť na Horu sv. Klimenta v Chřibech. Společně jsme se pomodlili za náš národ a naše společenství. Svůj program měly i děti, které si zahrály hru s cyrilometodějskou tématikou. Za doprovodu zvonice jsme zazpívali hymnus Hospodine, pomiluj ny. Před odchodem jsme se ještě osvěžili u Gorazdovy studánky.

 

(Copyright © Listar.cz 2000-2007
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je možné, pokud bude jako zdroj uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci