Svatý Vít opět patří státu

20. 2. 2007  Petr Kučera


 
Nejvyšší soud zrušil rozsudky soudů nižších instancí, které katedrálu přiřkly církvi

 

PRAHA Jen něco málo přes pět měsíců se mohla katolická církev radovat z vlastnictví katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Nejvyšší soud včera vyhověl dovolání podanému Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a zrušil předchozí rozsudky Městského soudu v Praze i Obvodního soudu pro Prahu 1, které státu nařídily pražskou dominantu vydat.

Případ se vrací zpět k obvodnímu soudu první městské části. Až do jeho nového rozhodnutí správa cenné památky přechází opět na Správu Pražského hradu, která s objektem hospodařila až do loňského 5. září. Obvodní soud ale bude muset respektovat stanovisko nejvyšší instance - že vlastnické právo státu je na základě nařízení komunistické vlády z padesátých let minulého století nezpochybnitelné. Včerejší rozsudek pochopitelně potěšil právníky zastupující stát a rozladil zástupce církve. "Nejvyšší soud uznal naše argumenty. O dalším postupu budeme jednat se Správou Pražského hradu," uvedla náměstkyně generálního ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Milada Šípková.

"Nemáme rozsudek a neznáme zdůvodnění, nemůžeme ho tedy okomentovat. Principiálně mohu vyjádřit pouze lítost," řekl ekonom pražské arcidiecéze Karel Štícha.

Soudní spor se táhne už od prosince 1992, kdy Náboženská matice podala proti Kanceláři prezidenta republiky určovací žalobu o vlastnictví katedrály. Právě v tom je ale podle verdiktu Nejvyššího soudu zakopaný pes. "Určovací žaloba je příliš křehkým prostředkem pro ochranu takového vlastnického práva, jež bylo již před desítkami let odňato původním vlastníkům státní žalovanou mocí," stojí ve zdůvodnění.

Platnost vládního nařízení, jímž komunisté odňali katedrálu církvi a prohlásili ji za historickou památku, která "patří všemu českoslovenkému lidu", uznal už i městský soud.

Ve svém rozsudku ale městský soud zároveň důsledky komunistické právní normy popřel. Dospěl k závěru, že vlastnictví na stát žádným právním aktem nepřešlo a že církev tudíž nikdy nepřestala být vlastníkem.

I to mu včera Nejvyšší soud vytkl. "Předmětné nemovitosti včetně chrámu sv. Víta byly uvedenou právní normou nezpochybnitelně převedeny na stát a soudy nemohou popírat faktický i právní účinek takové právní normy," konstatuje v usnesení.

Podle Nejvyššího soudu musí takové křivdy demokratický právní stát napravovat formou restitucí. Církve ale o svůj majetek v restitucích přihlásit nemohly. Právníci zastupující stát proto od počátku tvrdili, že soudy o této kauze vůbec jednat nemohou.

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 19. 2. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci