V Moskvě probíhá lidový sněm pravoslavné církve

9. 3. 2007  (mig)


 

Bohatství a bída Ruska jsou hlavním tématem XI. světového ruského lidového sněmu, který probíhá v Moskvě. Zahájil jej včera v katedrále Krista Spasitele nejvyšší představitel ruské pravoslavné Církve, patriarcha Alexij II. Lidový sněm je největším pravoslavným církevně-společenským fórem, na němž se projednávají aktuální problémy církevního i společenského života. Z Moskvy pro Vatikánský rozhlas informuje Vojtěch Raiter:

Sněmu se účastní kolem 1700 představitelů z Ruska, z území bývalého Sovětského svazu i z celého světa. Hlavním tématem letošního sněmu je problém bohatství a chudoby. Představitelé duchovenstva, světa politiky, podnikání i kulturní činitelé se pokoušejí nalézt řešení v takových oblastech, jako je spravedlivé rozdělování dober, sociální odpovědnost lidí z podnikatelské sféry, dobročinnost. Z hlediska celkové atmosféry, panující mezi účastníky, je charakteristická výpověď metropolity Kyrila Gundiajewa, který řekl: "Většina Rusů dnes žije v podmínkách chudoby. Všichni vidíme, jak obrovská sociální propast mezi bohatými a chudými se dnes vytváří. Jsem si jist, že zákony trhu nemohou být jedinou zásadou života všech společenských vrstev. Podnikatelská sféra a stát jsou povinni při přijímání svých rozhodnutí dbát nejen na co největší zisk, ale také na spravedlnost a milosrdenství". Konkrétní otázky jsou na sněmu projednávány v jednotlivých pracovních skupinách i na plenárním zasedání. Výsledky a průběh porad má pak shrnout závěrečný dokument sněmu.

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 6. 3. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci