V Praze bude zahájeno 70. zasedání ČBK

9. 10. 2007  Jiří Gračka


 
Na své 70. plenární zasedání se ve dnech 9.-10.10.2007 sjedou do Prahy biskupové českých a moravských diecézí. Dvoudennímu jednání v prostorách kapucínského kláštera na Loretě bude předcházet studijní den o revizi překladů bohoslužebných textů. Biskupové se také setkají s veřejností, a to především při bohoslužbě v úterý večer v Komunitním centru Matky Terezy na pražském Jižním Městě.

 

Praha: V pondělí 8.10. se biskupové Čech, Moravy a Slezska sejdou v kapucínském klášteře na Loretánském náměstí v Praze při tzv. studijním dnu. Formou přednášek i diskuzí se budou zabývat revizí překladů liturgických textů. S odbornými příspěvky z hlediska jednotlivých teologických oborů vystoupí např. provinciál dominikánů P. Benedikt Mohelník, prof. Ladislav Tichý a doc. František Kunetka z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci či prof. Petr Piťha. Po skončení studijního dne, v 17.30 hodin, budou biskupové slavit mši svatou v Loretě. Bohoslužbě bude předsedat plzeňský biskup František Radkovský a homilii přednese biskup Vojtěch Cikrle.

70. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK) bude probíhat od úterý 9.10. Večer v 18.00 hodin začne v Komunitním centru Matky Terezy v Praze na Jižním Městě bohoslužba, které bude předsedat předseda ČBK, olomoucký arcibiskup Jan Graubner; s homilií vystoupí olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. Druhý den jednání, ve středu 10.10., zahájí mše svatá v kapli exercičního domu, celebrovaná českobudějovickým biskupem Jiřím Paďourem, homilii přednese pražský světící biskup Karel Herbst. Plenární zasedání bude zakončeno v 17.30 hodin.

Na programu jednání českých a moravských biskupů bude např. prezentace humanitárních aktivit Charity ČR, se kterou vystoupí delegát ČBK pro charitu a misie, arcibiskup Jan Graubner, a ředitel Charity ČR, Ing. Oldřich Haičman. Biskupové se budou též zabývat rozpočtem ČBK na příští rok. Mezi zprávami z rad a komisí ČBK vystoupí biskup Jiří Paďour a P. Vít Zatloukal ze sekce pro mládež s hodnocením Celostátního setkání mládeže v Táboře-Klokotech. P. Zatloukal bude též informovat o přípravách Světového dne mládeže v australském Sydney v červenci příštího roku a souběžného setkání českých a slovenských mladých poutníků na Velehradě ve dnech 18.-20.7.2008.

 

(Převzato ze zpravodajství TS ČBK ze dne 1. 10. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci