Výzva Benedikta XVI. k představitelům G-8

8. 6. 2007  (mig)


 

Vatikán. V pořadí již 20. letošní generální audience, která se konala ve středu dopoledne, přivedla na sluncem vyhřáté náměstí sv.Petra asi 40 tisíc lidí. Benedikt XVI. ve své katechezi pokračoval v cyklu portrétů významných postav ranné církve a věnoval se sv.Cypriánovi.

Na závěr generální audience Benedikt XVI. obrátil svou pozornost k nadcházejícímu setkání politických špiček států G-8:

"Dnes se začala v německém Heiligendamm pod předsednictvím Spolkové republiky Německo vrcholná schůzka hlav států a představitelů vlád států G-8, tedy sedmi nejprůmyslovějších zemí světa a Ruské Federace. 16. prosince loňského roku jsem jménem katolické Církve napsal kancléřce Angele Merkel poděkování za rozhodnutí zachovat na pořadu jednání G-8 téma chudoby ve světě se zvláštním zřetelem na Afriku. Doktorka Merkelová mi 2.února t.r. zdvořile odepsala a ujistila mne o snaze G-8 dosáhnout milénijních cílů rozvoje. Rád bych nyní adresoval novou výzvu čelním představitelům G-8 shromážděným v Heiligendamm, aby nesešlo ze slibu podstatného navýšení rozvojové pomoci těm nejpotřebnějším populacím, zejména na Africkém kontinentu. V tomto smyslu si zasluhuje zvláštní pozornost druhý velký cíl milénia: "umožnit základní vzdělání všem; zajistit, aby do roku 2015 každý chlapec a děvče mohli dokončit základní školu". Je to integrální součást plánu dosažení všech ostatních cílů milénia; je to záruka konsolidace dosažených cílů a východisko autonomních a udržitelných procesů rozvoje. Nelze zapomínat na to, že katolická Církev byla na poli vzdělávání vždycky v první řadě a přicházela zejména v těch nejchudších zemích tam, kam se nedokázaly dostat státní struktury. Ať tedy ostatní křesťanské církve, náboženské skupiny a organizace občanské společnosti toto vzdělávací úsilí sdílejí. Je to skutečnost, kterou jsou vlády i mezinárodní organizace s užitím principu subsidiarity povolány uznat, docenit a podporovat i prostřednictvím udělení odpovídající finanční pomoci. Doufejme, že se bude vážně usilovat o dosažení těchto cílů."

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 6. 6. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci