Změna může přijít jen zdola

Rozhovor s biskupem V. Malým

16. 5. 2007  Jáchym Topol, Petr Třešňák


 

Máte pocit, že v tuto chvíli církev potřebuje nějakou zásadnější reformu?

Šancí byl sněm před dvěma lety, ale ten zůstal na poloviční cestě. Byla především zabržděna diskuse o některých důležitých tématech, jako je postavení kněze. Teď je třeba spíše povzbuzovat lidi ve farnostech, aby převzali více spoluzodpovědnosti za tvář jejich farností, tam vidím šanci. Nějaké strukturální změny shora lze teď těžko očekávat.

 

V zahraničních katolických církvích existuje mnohem širší názorové spektrum od tradičních konzervativců po liberály. Proč u nás v otázkách, jako je celibát, rozvody, homosexuálové nebo potraty, není vidět žádné liberály? Počítáte se vy sám mezi ně?

Nerad bych se označoval za liberála, má to různé významy. Liberál se obvykle chápe jako někdo, kdo je pro potraty, a to já nejsem. Jsem pro co největší otevřenost debaty i o žhavých problémech a pro to, aby se v plnosti naplňovaly závěry druhého vatikánského koncilu, což ještě zdaleka nedovedeme.

 

V čem to nedovedeme?

Především v otázkách ekumenických. Spolupráce různých křesťanských církví pořád zůstává jen na zdvořilostní úrovni. A pak by bylo potřeba mnohem většího vnímání společenských trendů, duchovní atmosféry ve společnosti a její spoluvytváření.

 

Můžete to vysvětlit konkrétněji?

Nedá se říct, že by dnešní společnost byla nevěřící. Je tu nová situace a přibylo lidí, kteří se sice nikdy nebudou identifikovat s církví, ale přesto duchovně hledají. Zatím jsme rozpačití v tom, jak k nim přistupovat. Je to postaveno jako - buď se k nám přidají a budou konvertovat, nebo jsou proti nám. Měli bychom hledat cestu, jak se k nim přiblížit i bez takového nároku. Tohle považuji za žhavý problém.

 

Jak by to konkrétně mělo vypadat?

Zvát takové lidi k sobě, vést s nimi dialog, ale bez snahy je přesvědčit. Měli bychom setkání s nimi brát jako novou výzvu pro svou vlastní víru. Důležité je sdílení duchovní cesty, učit se jeden od druhého. Místo toho je často slyšet nářky nad tím, že společnost nemá o křesťanství zájem.

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 7. 5. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci