Zveřejněny výsledky průzkumu veřejného mínění mezi katolíky ohledně lustrací katolických kněží

5. 11. 2007  (mig)


 

Polsko. Největší polský katolický týdeník Niedziela přináší v č. 45 výsledky průzkumu, který na jeho žádost provedl Statistický úřad katolické církve v Polsku. Průzkum se skládal ze tří otázek, ve kterých se respondentů ptali na jejich mínění o lustracích, dále na poměr ke knězi, který v minulosti spolupracoval s tajnou policií a také na zřetelnost sdělovacích prostředků při podávání faktů ohledně lustrací jednotlivých kněží.

Z průzkumu vyplývá, že 67% katolíků se vyjádřilo pro potřebu lustrací, přičemž 87% účastníků ankety prohlásilo, že informace z archívů Institutu národní paměti by neměly vliv na jejich důvěru ke kněžím. Polští katolíci tedy chtějí lustrace, ale současně tvrdí, že i kdyby se ukázalo, že některý duchovní v minulosti s policejními složkami spolupracoval, chovali by k němu důvěru i nadále. Průzkum dále ukázal, že katolíci jsou ochotni odpustit chyby a pochybení minulosti. Rozhodující většina dotazovaných zdůrazňovala, že eventuální negativní fakta, která by v průběhu lustrací vyplynula na povrch, by neoslabila důvěru ke konkrétnímu knězi. Zajímavá je rovněž vysoká důvěra, s níž katoličtí respondenti vnímají sdělovací prostředky. Takřka všichni dotazovaní uvedli, že fakta o lustracích podávají média pravdivě.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 3. 11. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci