Aposticha

Večerní služba slavnosti Odpuštění

Hlas 4.Světlo Tvé milosti dopadá na naše duše, Pane,
hle, čas milosti, čas proměny.
Odhoďme skutky stínů a oblečme se do zbroje světla,
abychom po přeplutí oceánu Postu
dosáhli přístavu Vzkříšení třetího dne
s naším Pánem Ježíšem Kristem,
Spasitelem našich duší.

 

 

  

 

(Z modliteb na úvod Velkého postu v neděli syropostní
přeložil Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.

Copyright © Listar.cz 2008
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, pokud bude jako zdroj textu uveden web www.listar.cz)

 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci