Benedikt XVI. o odkazu sv. Cyrila a Metoděje

6. 6. 2008  (MaS)


 

Vatikán. „Evangelium neoslabuje bohatství kultury, ale pomáhá člověku vytvářet „autentické dobro“ v každém historickém období,“ řekl dnes Benedikt XVI. při audienci delegací Bulharska a Makedonie. Ty do Říma přijely u příležitosti blížícího se svátku svatých Cyrila a Metoděje. Zástupcům vlád i představitelům katolické a pravoslavné církve papež připomněl, že tito dva svatí bratři se stali mostem mezi Východem a Západem, že jejich památka stimuluje jak katolické, tak pravoslavné věřící k tomu, aby své vlasti nabízeli bohatství křesťanského dědictví. „Apoštolská činnost sv. Cyrila a Metoděje na území obývaném slovanskými národy může být díky modelu inkulturace, který vytvořili, vzorem evangelizačnímu úsilí i v současné postmoderní době,“ poznamenal papež.

„Znovu objevit křesťanské kořeny je potřebné k vytvoření společnosti, v níž budou přítomné duchovní a kulturní hodnoty pramenící z evangelia. Hodnoty a ideály, které se sytí neustálým spojením s Bohem, jak je vidět na životě sv. Cyrila a Metoděje, jsou tím, co vytváří vztahy vzájemné srdečnosti mezi lidmi různých kultur a církevních tradic,“ řekl Svatý otec a připomněl také, že svědectví těchto svou světců ukazuje na věčnou pravdu, že pouze naděje, která pochází od Boha, je věrohodná a bezpečná:

„Jak jsem napsal v encyklice Spe salvi: Kdo nezná Boha, třebaže může mít rozmanité naděje, je v zásadě bez naděje, bez oné velké naděje, která podpírá celý život (srov. Ef 2,12). Pravou, velkou nadějí člověka, která odolá všem zklamáním, může být jedině Bůh. Bůh, který nás miloval a miluje dosud, „až do konce“, „až do skonání“ (srov. Jan 13,1 a 19,30).“

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 24. 5. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci