Biskupové reagují na petici věřících

6. 5. 2008  (red)


 

Počátkem dubna předala a zaslala skupina věřících České biskupské konferenci, prefektu Kongregace pro biskupy Giovannimu Batistovi Re, apoštolskému nunciovi v ČR Diegu Causerovi, českému primasovi kardinálu Miloslavu Vlkovi a apoštolskému administrátorovi litoměřické diecéze Dominiku Dukovi petici, která žádá "veřejně, úplně a pravdivě vysvětlit důvody a okolnosti, které donutily biskupa Pavla Posáda k rezignaci na úřad diecézního biskupa litoměřického". Na 79 petičních arších bylo shromážděno 637 podpisů.

"Petici převzala pracovnice sekretariátu. Nechal jsem ji poslat zpět s tím, že na rozdíl od civilní společnosti není v církvi žádné petiční právo. Řídíme se ustanoveními Kodexu kanonického práva, který platí pro všechny katolíky latinského obřadu od laiků až po kardinály," uvedl český primas Miloslav Vlk. Zároveň zdůraznil, že tím nepopírá právo každého věřícího dotázat se. "Takovou otázku je ale nutné předložit kompetentnímu místu v církvi. Ustanovování a případně i překládání biskupů je zcela v kompetenci Svatého otce a nikoliv biskupské konference nebo jednotlivého biskupa," zdůraznil kardinál. Za Českou biskupskou konferenci zareagoval z pověření jejího předsedy apoštolský administrátor litoměřické diecéze Dominik Duka. "K otázce jmenování Pavla Posáda pomocným biskupem českobudějovickým bylo vydáno již několik sdělení. Odpovídal jsem jak v tisku, tak vysvětlujícím listem, který byl čten v kostelích litoměřické diecéze." Jak řekl, stejně jako kněz, i biskup je vázán poslušností svým nadřízeným. "Jak jistě víte, jmenovací buly jsou opatřeny podpisem Svatého otce a jeho pečetí. Ujišťuji vás, že papež jednal po zralém uvážení a dlouhé řadě konzultací," uzavřel biskup Dominik Duka. Zároveň požádal signatáře o "pochopení a přijetí rozhodnutí nejvyššího pastýře církve, který má na základě své autority k tomu také právo". 

 

Zdroj: Katolický týdeník 18/2008

 


Související odkazy:

Diskusní fórum mládeže litoměřické diecéze

Diskusní fórum Katolického týdeníku

avazot.blogspot.com

 

(Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci