Biskupské svěcení v Litoměřicích

24. 11. 2008  Richard VocelV sobotu 22.11.2008 dopoledne udělil kardinál Miloslav Vlk biskupské svěcení Mons. Janu Baxantovi. Litoměřice tak mají svého 20. sídelního biskupa. Na konsekraci byli přítomni biskupové z Čech, Moravy a ze zahraničí. Podrobně informujeme o této události.

 

Litoměřice: Biskupské svěcení Mons. Jana Baxanta proběhlo v katedrále sv. Štěpána. Spolusvětiteli byli apoštolský nuncius v České republice Diego Causero a českobudějovický sídelní biskup Jiří Paďour OFMCap. Dále se zúčastnili představitelé města, veřejného života a množství věřících v zaplněné katedrále a na Dómském náměstí. Slavnost začala průvodem do katedrály. Všechny přítomné přivítal kardinál Miloslav Vlk.

Kázání měl olomoucký arcibiskup a metropolita Jan Graubner. Zdůraznil, že hlásání evangelia, k němuž je biskup povolán, znamená setkání s živým Bohem v jeho slově, které má moc uskutečnit to, co říká. Způsobuje duchovní uzdravení a přináší spásu. Hlásat Ježíše Krista znamená veřejně jej vyznávat a obstát ve zkouškách.

Arcibiskup Graubner mimo jiné nového biskupa povzbudil, že za ním stojí v modlitbě jeho spolubratři a zástup věřících, kteří jsou mu oporou. Po biskupské konsekraci litoměřický biskup celebroval slavnostní bohoslužbu.

V závěru slavnosti věřící oslovil apoštolský nuncius Diego Causero, povzbudil Jana Baxanta na začátku jeho biskupské služby a poukázal na vzor a příklad Ježíše Krista. Biskupu Baxantovi gratuloval za Českou biskupskou konferenci arcibiskup Jan Graubner a za Konferenci biskupů Slovenska František Tondra. Připojili se zástupci kněží a řeholníků, rovněž starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč a zástupci věřících z diecéze.

Nakonec promluvil i nový litoměřický biskup Jan Baxant. Poděkoval Bohu, všem zúčastněným, především kardinálu Miloslavu Vlkovi, apoštolskému nunciovi Diegu Causerovi a spolusvětiteli biskupu Jiřímu Paďourovi OFMCap, a také zahraničním biskupům. Uvedl vzpomínku ze svých studentských let, jejímž poselstvím bylo poukázat na to, že v duchovním životě je třeba kráčet vždycky ve dvou: s přáteli, a především s Ježíšem Kristem. Zdůraznil, že na naše životy se podepisuje Bůh. Slavnost byla ukončena požehnáním a závěrečným průvodem.

 

(Převzato ze zpravodajství TS ČBK ze dne 22. 11. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci