Blahopřání

4. 6. 2008  (mgr)


 

KUN!

Sobotní pozdrav z Prahy!

Blahopřeji k požehnané události v rodině Hrodkově a v celém Společenství - k blahodárnému křtu malé Ludmily Kali Sáry.

Duchovně jsem se snažil být účasten na křtu. Díky Bohu, že vše proběhlo bez potíží.

Nové malé křesťance Ludmile Kali Sáře, rodičům a sourozencům přeji a vyprošuji plnost darů Ducha Svatého, pevnou víru a radostnou naději, vyvěrající z živého společenství s Kristem Spasitelem. Svěřuji ji, pokud je to možné a pokud to lze vůbec tak říct, pod mocnou ochranu Matky Boží Marie, i oněch Tří Marií, které svatá Kali Sára v dávných dobách zachránila před utonutím, svěřuji ji pod přímluvnou péči jejích osobních ochránců i všech patronů našeho Společenství a jeho přímluvců u Hospodina, zejména svatých Ludmily a Kali Sáry, sv. Konstantina-Cyrila Filosofa, sv. Metoděje, sv. Gorazda a druhů, sv. Theodory, sv. Hedviky, sv. Heleny, sv. Jany, sv. Dimitrije a Nestora, sv. Andronika, sv. Rastislava, sv. Virgila, sv. Ruperta, sv. Refáela, sv. Michaela, bl. Mlady, sv. Ondřeje, sv. Lukáše, sv. patriarchy Fótia, sv. 12 Apoštolů Páně, zvláště sv. Tomáše Dvojčete a Jakuba Jeruzalémského, sv. Františka Asiského, sv. Olafa, sv. Serafima Sárovského, Františka Sušila, Františka Bílka, Jiřího Lukáše Kalvody, všech mučedníků a svědků víry a lásky Krista Pána z doby totalitní nesvobody, jakož i všech svatých křesťanského Východu i Západu. Hospodin Vás naplň vírou, silou, nadějí, trpělivostí, láskou a především svojí milostí a požehnáním, abyste blahodárně splnili, k čemu jste se odhodlali. Kéž je pro vás i nás všechny vaše dítě, přijaté do Kristovy rodiny, radostí a požehnáním.

Vaše křesťanská opravdovost a ušlechtilost nechť září a povzbuzuje i nás ostatní.

Pán Bůh vám odplať štědře vaše jasné skutky.

A novokřtěnce Lidušce Kalí Sáře přeji naše starobylé "Mnogaja ljeta! ",

MGR

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci