Česká kolej Nepomucenum: organizátor slavnosti sv. Cyrila a Metoděje v Římě

18. 2. 2008  (MoV)


 

Řím. "Dědictví Cyrila a Metoděje není zaprášeným šatem, ale denním chlebem a strategií pro budoucnost slovanských národů", řekl včera v bazilice sv. Klimenta kardinál Tomáš Špidlík, který tu předsedal bohoslužbě ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, spolupatronů Evropy. V organizaci slavnosti se střídají slovanské papežské koleje, letošní setkání bylo připraveno českou kolejí Nepomucenum. V průběhu mše svaté zazněly také písně v češtině, po bohoslužbě se procesí vydalo k hrobu sv. Cyrila, který se nachází v kryptě baziliky. Na závěr společenství věřících zazpívalo staroslovanskou píseň Hospodine, pomiluj ny.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 15. 2. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci