Církev převádí kostely a fary do majetku obcí

22. 7. 2008  (kim)


 

Svitavy/Rozprodávání církevních objektů se nevyhnulo ani královéhradecké diecézi. Z celkového počtu více než 400 far jich bylo 150 určených k prodeji a 135 již bylo převedeno na jiné vlastníky.

Deníku to potvrdil Jan Doskočil, vedoucí odboru správy majetku. "Již koncem 90. let provedla královéhradecká diecéze, v souvislosti s realizovanou reformou církevní správy, analýzu stavu církevních objektů. Tato analýza pak vedla k vytipování far, které bude diecéze potřebovat pro církevní správu a které naopak potřebovat nebude," uvedl Doskočil.

Tyto z dlouhodobé perspektivy "zbytné" objekty se pak postupně prodávají. Výnosy z prodeje slouží především k financování jiných naléhavých investiční potřeb. V diecézi se nachází celá řada kostelů a kaplí, které se k bohoslužebným účelům používají jen zřídka nebo vůbec. Přitom jde často o objekty, které jsou kulturním a historickým dědictvím zasluhujícím pozornost. Při současném způsobu financování však péče o jejich záchranu přesahuje možnosti církve.

Do prodeje kostelů královéhradecká diecéze aktivně nevstupuje, ale vítá jakoukoliv iniciativu, která by pomohla zachránit chátrající objekty. "Úspěšně jsme převedli kostely na obce, které buď pokračují v konání příležitostných bohoslužeb, nebo je využívají ke kulturním akcím. Nebráníme se ani jednání s občanskými sdruženími, která by mohla objekty využít," vysvětlil Jan Doskočil.

Královéhradecká diecéze neprovozuje webové stránky nabízející církevní objekty k prodeji. "Tyto informace sdělujeme ve svých interních médiích," podotkl Vojtěch Macek, sekretář diecézního biskupa.

Královéhradecké biskupství v současné době nepočítá s tím, že by získalo nějaké objekty od státu zpět. V souvislosti s připraveným a v parlamentu projednávaným zákonem se nepočítá s vydáním nemovitého majetku farnostem s výjimkou far či jejich příslušenství a kostelů. V královéhradecké diecézi by mohlo jít jen o zcela výjimečné případy.

"Inventarizace církevního majetku by trvala několik let. Neexistuje ani registr objektů. Spíše než hmotné statky by královéhradecká diecéze dostala paušální finanční náhradu," objasnil Vojtěch Macek.

 

Zdroj: Svitavský deník

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 17. července 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci