Hlavní společenstevní svátek, svátek sv. Gorazda a druhů, oslavíme na Hoře svatého Klimenta v Chřibech

17. 7. 2008  (mgr)


 

V neděli 27. července se sejdeme k uctění památky sv. Gorazda a druhů na Hoře sv. Klimenta v Chřibech. Na setkání rovněž vyslechneme informace o současném stavu jednání o smlouvě o užívání chrámu sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna a d.

 

Doprovodná informace:

Didi chystá (po 20 letech) revival naší mise "Chersones 88". Chce jej uskutečnit v srpnu t.r.

Předpokládaný termín odjezdu je 9. srpna. Dobu trvání výpravy předpokládá v délce 15 dní. Zájemci o tuto expedici, resp. tentokrát možná spíše i trochu více než kdysi dovolenou u Černého moře na Jaltě a v jejím okolí, se mohou informovat o podrobnostech u Didiho, a to již nyní nebo na chystaném setkání na naší Hoře, na svátek sv. Gorazda a druhů - v neděli 27. července 2008 odpoledne.

 

NB: Na připravovaném setkání na HSK bychom měli odebrat prsť země z Hory, která bude vyslána k uložení do míst cíle plánované cesty, místa, kde na počátku II. století po Kr., v krutém zajetí, zemřel patron Moravské mise, sv. Kliment Římský, jehož ostatky nalezli a přinesli do naší vlasti v šedesátých letech IX. století po Kr. sv. Konstantin Cyrila Filosof a sv. Metoděj. Může-li kdo z rukodělně zdatných členů zhotovit přepravní schránku na zeminu z naší Hory sv. Klimenta pro Chersones, prosím, dejte mi co nejdříve vědět.

KUN

MGR

 

Copyright © Listar.cz 2008
Publikování nebo šíření tohoto textu nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci