O Boží vůli a svobodě

22. 1. 2008  Starec Siluan


 

Je velkým dobrem odevzdat se vůli Boží. Potom je v duši pouze Pán; nevstupují do ní jiné myšlenky, modlitba se stává čistou, a srdce pociťuje lásku Boží, i kdyby tělo trpělo.

Když se duše zcela odevzdala vůli Boží, začíná ji řídit samotný Pán. Duše je vedena přímo Bohem, i když dříve byla vedena učiteli a Písmem. Ale je vzácné, aby Učitelem duše byl samotný Pán a aby ji vedl milostí Svatého Ducha. Je jen málo takových, kteří to zkoušejí: těch, kdo žijí podle vůle Boží.

Pyšný člověk nechce žít podle vůle Boží, protože chce sám určovat svůj směr. Nechápe, že člověk se nemůže řídit sám svým rozumem a obejít se bez Boha. Také já, když jsem žil ve světě a ještě jsem neznal Pána a jeho Svatého Ducha, jsem nevěděl, jak nás Pán miluje, a spoléhal jsem na svůj vlastní rozum. Ale když jsem skrze Svatého Ducha poznal našeho Pána Ježíše Krista, Syna Božího, pak se má duše odevzdala Bohu. A potom jsem přijal všechny zkoušky, které mě potkaly, a říkám: Pán mě vidí; čeho bych se bál? Ale dříve jsem takto nemohl žít.

Pro toho, kdo se odevzdal vůli Boží, je mnohem snazší žít, protože dokonce i v nemoci, chudobě a v pronásledování má na mysli: To se líbí Bohu; a já to musím snášet pro své hříchy. 

(...)

Jak se dovíme, jestli žijeme v souladu s Boží vůlí? Tady je nápověda: pokud tě trápí ztráta nějaké věci, nejsi zcela odevzdán vůli Boží, i když máš možná dojem, že žiješ podle Jeho vůle. Ten, kdo žije podle vůle Boží, se ničím netrápí. A pokud má o něco starost, svěří sebe a tu věc Bohu; a pokud nedostane to, co potřebuje, přesto zůstane klidný, jako kdyby to měl.

(...)

Duše, která se zcela odevzdala vůli Boží, v Něm nachází pokoj, protože ví ze zkušenosti a z Písma svatého, že Pán nás miluje a bdí nad našimi dušemi, a všemu dává svou milostí nový život v pokoji a v lásce. Ten, kdo se odevzdal Boží vůli, se ničím netrápí, i kdyby byl nemocný, chudý a pronásledovaný. Duše ví, že Pán o nás láskyplně pečuje. Duch Svatý svědčí o Božím díle, a duše Ho poznává. Ale pyšní a neposlušní lidé se nechtějí odevzdat Boží vůli, protože chtějí uskutečňovat vlastní vůli, což je tak zhoubné pro duši.

 

Úryvek z: Archimandrita Sophrony (Sofronij) - Starec Siluan, mnich z hory Athos, 1866-1938 - vyd. Présences, Paříž 1973

Z Missive des douze Apôtres č. 289 (leden 2008) vybrala a přeložila ing. Lydie Čechová

Copyright © Listar.cz 2000-2008
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je možné, pokud bude jako zdroj překladu uveden web www.listar.cz) 

 


Související články:

O rozdílu mezi křesťanskou láskou a lidskou spravedlností

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci