Oslava svátku sv. Cyrila a Metoděje

12. 7. 2008  (ah)


 

Dne 5. července 2008 jsme se sešli na Hoře sv. Klimenta, abychom společně oslavili svátek svatých Cyrila a Metoděje. Na úvod jsme si připomněli události ze života svatých bratří a četli jsme z dopisu, který zaslalo naše Společenství v roce 1988 kard. Tomáškovi. Po reflexi tehdejšího i současného duchovního života v naší zemi jsme naše setkání zakončili společenstevními modlitbami.

 

Táborníci se svými rodiči naslouchají poutavému výkladu o životě sv. Cyrila a Metoděje.

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci