Oslava svátku sv. Gorazda a druhů

1. 8. 2008  (ham)


 

V neděli 27. července jsme se vydali na Horu sv. Klimenta oslavit svátek sv. Gorazda, prvního biskupa z moravského rodu a nástupce sv. Metoděje. Oproti původním plánům jsme se sešli na Hoře až k večeru. Připomněli jsme si význam tohoto svátku a přečetli jsme úryvek ze života sv. Metoděje, ve kterém sv. Metoděj určuje sv. Gorazda za svého nástupce. Odebrali jsme též prsť země, kterou uložíme na Chersonesu, v místě, kde sv. Cyril a Metoděj nalezli ostatky papeže a mučedníka sv. Klimenta Římského, patrona velkomoravské mise. Setkání jsme zakončili společenstevními modlitbami.

 

Copyright © Listar.cz 2008
Publikování nebo šíření tohoto textu nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci