Papež o církevních hnutích a společenstvích

27. 5. 2008  (mig)


 

Vatikán. Svatý otec se dnes dopoledne setkal ve Vatikánu s účastníky semináře, který pro biskupy z celého světa pořádala Papežská rada pro laiky na téma pastorační péče o laická hnutí a společenství v církvi. Účastnilo se ho přibližně 100 biskupů z 53 zemí. Benedikt XVI. ve své promluvě poukázal na to, že láska je charakteristickým znamením Dobrého pastýře a dodává svěřené pastýřské službě autoritu a efektivitu.

"Velká láska, s níž vycházíme vstříc církevním hnutím a společenstvím, nás vede k jejich odpovídajícímu poznání, oproštěnému od povrchních dojmů a reduktivních soudů. A pomáhá nám také chápat, že církevní hnutí a společenství nejsou nějakými dodatečnými problémy či riziky, které jen rozmnožují naše již tak tíživé povinnosti. Ne! Jsou Pánovým darem, jsou spolu se svými charismaty vzácným zdrojem obohacení celého křesťanského společenství. Nesmí jim tedy chybět důvěřivé přijetí, které jim dá prostor a docení jejich přínos životu místních církví. Obtíže či nedorozumění v jednotlivých otázkách neopravňují k uzavřenosti. "Velká láska" inspiruje rozvahu a trpělivost. Na nás pastýřích se žádá, abychom zblízka, s otcovskou starostlivostí, srdečně a moudře doprovázeli hnutí a nová společenství, aby mohla velkodušně, řádně a plodně dát do služeb všeobecného prospěchu mnohé dary, jichž jsou nositeli a jež jsme se naučili rozpoznávat a oceňovat: misijní nadšení, účinné přístupy křesťanské formace, svědectví věrnosti a poslušnosti církvi, vnímavost pro potřeby chudých a bohatství duchovních povolání."

Autenticita nových charismat, řekl dále Benedikt XVI. je zaručena jejich ochotou nechat se rozlišit od církevní autority. Mnoho církevních hnutí a společenství bylo již schváleno Svatým stolcem a je proto nepochybně třeba pokládat je za Boží dar pro celou církev. Další, která se rodí, pokračoval papež, vyžadují ještě delikátní a bedlivý doprovod pastýřů místních církví.

"Kdo je povolán ke službě rozlišování a vedení nesmí si nárokovat nadvládu nad charismaty, ale spíše bdít nad tím, aby je neuhasil (1 Sol 5,19-21) a odolávat pokušení šablonovat to, co Duch svatý zamýšlel jako mnohotvárnost, jež vede k budování a šíření jediného Kristova Těla, které Duch svatý upevňuje v jednotě. Zasvěcen a asistován Duchem svatým v Kristu, Hlavě církve, musí biskup zkoumat charismata a zkoušet je, aby rozlišil a zhodnotil to, co je dobré, pravé a krásné, to co přispívá k růstu svatosti jednotlivců i společenství. Jsou-li zapotřebí nějaká nutná korigující opatření, ať jsou i ona výrazem "velké lásky". Hnutí a nová společenství vykazují svou hrdost na svou asociativní svobodu, věrnost svému charismatu, ale také vědí, že věrnost a svoboda jsou zajištěny, a nikoli omezeny církevním společenstvím, jehož služebníky, strážci a vůdci jsou biskupové, sjednocení s Petrovým nástupcem."

Řekl Benedikt XVI. biskupům z různých částí světa na závěr jejich semináře o církevních hnutích a společenstvích, který pořádala ve Vatikánu Papežská rada pro laiky.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 17. 5. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci