Patriarcha Bartoloměj I. na synodu ve Vatikánu

20. 10. 2008  (MaS, job)


 

Vatikán. Synodní otcové se dnes v 17 hodin sešli v Sixtinské kapli k modlitbě nešpor, kterým předsedal Benedikt XVI. spolu s ekumenickým patriarchou Konstantinopole, Bartolomějem I.

Po nešporách ekumenický patriarcha, kterého Svatý otec přivítal, oslovil účastníky synodu. Ve své promluvě připomněl, že ekumenický patriarcha se Synodu biskupů katolické církve účastní poprvé, a označil to za projev díla Ducha svatého, který vede obě církve k prohloubení vzájemných vztahů.

Pro pravoslavnou církev má synodalita zásadní eklesiologický význam. "Synodalita spolu s primátem konstituuje nosnou strukturu řízení a uspořádání církve," řekl Bartoloměj I. a vyjádřil rostoucí naději, že se jednoho dne katolická i pravoslavná církev plně shodnou na roli primátu a synodality v životě církve. "Také evangelizace," dodal, "bude intenzivnější a posílená, pokud všichni křesťané budou Boží Slovo hlásat jednohlasně, jako církev plně sjednocená, tak jak se za ni Kristus modlil před svou smrtí, aby všichni byli jedno... aby svět uvěřil (Jan 17,20).

Pak se patriarcha zaměřil na téma Božího Slova v pravoslavné tradici, na pojetí řecké patristiky a na učení o pěti duchovních smyslech.Tu rozvíjeli například kapadočtí otcové nebo otcové pouště "Pro ni jsou naslouchání Božímu Slovu, rozjímání Božího Slova a dotýkání se Božího Slova duchovními způsoby vnímání jediného božského tajemství," uvedl patriarcha.

"Naslouchat, rozjímat a dotýkat se Božího slova není naše schopnost a právo od narození. Je to naše výsada a dar jakožto synů Boha živého. Písmo není mrtvá kniha, ale živá realita. Je to živé svědectví o vztahu živého Boha se svým živým lidem." Boží Slovo "mluvilo ústy proroků," připomněl patriarcha nicejsko-cařihradské krédo, když mluvil o významu ústní tradice a o našem povolání hlásat Boží slovo po vzoru apoštola Pavla, "pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé."

V další části promluvy Bartoloměj I. rozvinul myšlenku, že krásu Božího Slova odráží krása ikon a samozřejmě krása stvoření. Stěžejní část promluvy pak věnoval eucharistii, jakožto Slovu, které se stalo Tělem.

Patriarcha také apeloval na jednotu v boji proti hladu, chudobě, v obraně míru a životního prostředí a nabízení rovnováhy globalizovanému světu, aby se svět stal viditelnou slávou neviditelného Boha. "K tomu jsme jako služebníci Božího slova rovněž povoláni," dodal ekumenický konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I.

 

Máme společné otce, buďme bratry

"Říkal jsem si, vaši otcové, které jste hojně citoval, jsou také našimi otci, naši jsou vašimi, když máme společné otce, jak bychom nemohli být bratry," poznamenal Papež v krátké promluvě pronesené s patra, po té, co dozněla slova Bartoloměje I.

Poděkoval ekumenickému patriarchovi a dodal, že všichni právě prožili synod: "Byli jsme společně na cestě krajinou Božího slova, pod vaším vedením, a prožili jsme radost z toho být posluchači Božího slova," řekl Benedikt XVI. po promluvě patriarchy Bartoloměje I. Ujistil, že jeho slova budou synodní otce provázet v příštím a závěrečném týdnu Synodu.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 18. 10. 2008
Redakčně upraveno
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci