Pius XII. zachránil více židů než kdokoli jiný

říká Gary Krupp, předseda židovské nadace Pave the Way

23. 6. 2008  Česká sekce RV


 

Tento týden se po skončení středeční generální audience Benedikt XVI. setkal se členy židovské Nadace Pave the Way a několika dalšími osobami, které přežily nacistický holocaust. Předseda zmíněné Nadace Gary Krupp seznámil papeže s plánem uspořádat na podzim u příležitosti 50. výročí smrti papeže Pia XII. zvláštní sympozium. Na něm budou shrnuta a osvětlena fakta, která byla zamlčena nebo překroucena očerňující mediální kampaní, jež byla rozpoutána v 60. letech Sovětským svazem a která u mnohých dosud vyvolává nepříznivý dojem o tomto pontifikátu. O zmíněné Nadaci hovoří pro Vatikánský rozhlas Gary Krupp:

"Naše Nadace se vydala do světa hledat očité svědky, kteří se s papežem Piem XII. osobně setkali, aby s nimi pořídila rozhovor. Vznikla tak nádherná svědectví, která jsou všechna k dispozici na internetové stránce www.ptwf.org. Na této stránce je možné dohledat všechna pořízená interview, která ukazují, proč je onen nepříznivý dojem o tomto pontifikátu zcela falešný. Ptal jsem se i členů Izraelského památníku Jad Vashem, o nichž se předpokládá, že jsou odborníci v této oblasti, zda vůbec někdy něco slyšeli např. o Hitlerově plánu unést papeže Pia XII., zlikvidovat Římskou kurii a dobýt Vatikán. Nikdy o tom nic neslyšeli. Generál Karl Wolf dostal zvláštní příkaz připravit podrobnosti k tomuto plánu. Našli jsme jednoho židovského novináře, který o tom napsal knihu, a účastní se také chystaného římského sympozia, aby tam podal podrobnosti."

 

Jste tedy optimista, pokud jde o cíl tohoto sympozia, jež by mělo odstranit každý stín, jež by mohl padat na vztahy mezi Piem XII. a židy…

"Více než optimista. Jsem si naprosto jistý. Naše nadace je tvořena skupinou brilantních židovských intelektuálů. Je třeba usilovat o nestrannost: pouze tak je možné věci posoudit. Do podrobností budete moci spatřit, k čemu jsme dospěli. Průběh událostí, které předcházely tomu, nežli se z malého chlapce stal Pius XII. Své mládí totiž prožíval po boku jednoho žida Guida Mendese, který byl jeho nejdražším přítelem. Spolu s ním papež např. jedl i košer pokrmy. A dále jeho zásah, když jako nuncius v Německu vystoupil na obranu židů, kteří byli uvězněni na základě antisemitských zákonů. Vystoupil otevřeně na jejich podporu, což by žádný antisemita neudělal. A potom další události, když se stal papežem.. všechno bude podáno, bude to obrovské množství informací, které umožňují dojít k jednomu jedinému závěru. A tím je pravda o tomto pontifikátu, totiž že tento člověk, Pius XII. zachránil ve světě více židů než kdokoli jiný v dějinách!"

 

Problémem však je to, že to všechno činil potají.

"Všechno potají a všechno potichu. Nikoli však proto, že by si myslel, že na něho padne nějaké podezření nebo proto, že by věděl o tom, že Hitler dal příkaz k jeho únosu! Z toho strach neměl. Obával se toho, co se například stalo v Holandsku, když se arcibiskup Utrechtu vyjádřil veřejně ve prospěch tamějších židů a následovala velmi ostrá reakce nacistů, kteří řekli: „Toto vystoupení římské církve nezachrání ani jeden židovský život. Znásobíme zatýkání. Až dosud jsme nezatýkali židy, kteří konvertovali ke katolické církvi, nyní tedy budou oni prvními, které uvězníme.“ To byla doba, kdy byla zatčena Edith Stein. V té době pobýval v Holandsku postulátor kauzy beatifikace Pia XII., otec Peter Gumpel z Tovaryšstva Ježíšova, jenž bude na sympoziu s námi, a jenž byl přímým svědkem těchto událostí."

 

Říká předseda Nadace Pave the Way a člen židovské obce Spojených států amerických Gary Krupp v souvislosti s chystaným sympoziem o Božím služebníku Piu XII., které se bude konat v Římě 6.-8.listopadu u příležitosti 50.výročí smrti tohoto papeže.

 

Přeložil Milan Glaser

 

(Převzato z vysílání Radia Vaticana ze dne 21. 6. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci