Poutní cesta Velehrad - Sv. Hostýn

20. 6. 2008  P. Jan Peňáz


 

Má se stát páteří poutních cest po naší vlasti, protože je přímo ve směru Čenstochová - Řím. Poprvé po ní půjdeme společně ve čtvrtek 3. července 2008. Srdečně zveme všechny cyrilometodějské poutníky.

Začneme svátostným požehnáním v 8.15 hod. na Svatém Hostýně, poté vyjdeme přes Rusavu, Lukoveček a Fryšták na Zlín. Po příchodu do Zlína bude v 18.30 hod. společná mše svatá ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba za účasti biskupů Čech i Moravy.

Z farního kostela ve Zlíně vycházíme v pátek 4. 7. v 7:00, z Napajedel od fary ve 13:00 (ještě 19 km) z Huštěnovic od fary v 15:00 (ještě 12 km), ze Sušic od panelu po 16. hodině, z Jalubí od kostela po 17. hodině, z Modré od kostelíka v 18:00 (poslední kilometr, pojedou s námi i vozíčkáři).

Na Velehradě program navazuje na Dny lidí dobré vůle. Všude se můžete přidat a kousek s námi jít. Můžete jít i celou cestu. Pokud budete mít zájem o poutnický nocleh ve Zlíně, prosíme o nahlášení, nejpozději do 10.6.2008 na telefonní číslo: 573 381 693!

Důležité informace: Zpáteční cestu z Velehradu si zajišťuje každý sám. S sebou si vezměte spací pytel, karimatku, svačinu, dobrou náladu a dobré pohodlné boty. Délka trasy je přes 55 km, první den cca 22 km a druhý den cca 33 km.

V opačném směru se půjde společně touto cestou na poprvé 15. srpna, kdy po slavné mši svaté v 10 hodin vyjdeme z velehradské baziliky.

Zvou předsedové obou matic Aleš Dufek a Jan Peňáz

 

Jan Peňáz + 420 736 52 92 21

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci