Prior komunity z Bosé: Jádrem křesťanství není škola etiky a disciplíny

24. 10. 2008  (job)


 

Vatikán. Lectio divina, návrh zřízení diecézních škol pro lektory a kontemplativní život jsou mezi tématy, k nimž synodní otcové se často vrací. V řadách odborníků se Synodu o Božím slovu v životě a poslání církve účastní také představený komunity v Bosé, o. Enzo Bianchi. Zeptali jsme se, jakou zkušenost s sebou přináší na Synod:

"V zásadě myslím, že dlouhou zkušenost Lectio divina, cestu, kterou jsme nastoupili už před 40 lety a kterou dnes Papež doporučuje jako privilegovanou cestu setkání s Pánem Ježíšem. Naše víra je vírou podle Písma, a tedy nemůžeme se setkat s Ježíšem bez znalosti evangelií, které o Něm mluví a svědčí. Myslím tedy, že Synod by měl skutečně podpořit Lectio divina, jako to, co je v křesťanském společenství specifické a trvalé."

Mnoho synodních otců, zejména mimoevropských, mluvilo o mezináboženském dialogu. Co může znít jako fráze, je pro ně každodenní zkušenost konfrontace s těmi, kdo věří jinak. Zmiňovali proto také společné hodnoty, mezi nimi například mnišský život. Jak se na tuto problematiku dívá představený z Bosé?

"Ano, existují společné hodnoty, cesty spirituality, mezi něž patří také monastický život. Nicméně je třeba vždycky mít na zřeteli specifika křesťanství. Jádrem křesťanství není škola etiky, disciplíny nebo duchovnosti, ale Ježíš Kristus, Bůh, který se stal člověkem, přišel mezi nás a je Spasitelem světa. Myslím si, že my křesťané máme skutečně úkol vést rozhovor se všemi, ale musíme při tom chovat v srdci tuto jistotu, protože naše zkušenost, je zkušeností spásy, kterou přináší živý Pán, Ježíš." - říká prior komunity z Bosé, o. Enzo Bianchi.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 18. 10. 2008
Pro Listář vybral mh
Foto: Sandro Goldoni)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci