Úřad v církvi bude tento týden tématem setkání v Soběslavi

24. 4. 2008  Karel Šimr


 

Další ze studijních setkání evangelické liturgické iniciativy Coena bude ve dnech 24.- 26. dubna 2008 hostit Farní sbor ČCE v Soběslavi. Účastníci se tentokrát zaměří na otázky úřadu a ordinované služby v církvi.

Příspěvek na téma "Apoštolská sukcese v ekumenickém rozhovoru" přednese v pátek Jaroslav Vokoun, evangelický duchovní, vyučující na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Stanovisko Světového lutherského svazu k otázce episkopátu, přijaté v Lundu 26. 3. 2007, představí Martin Grombiřík. Následná diskuse se zaměří také na pojetí ordinované služby v Českobratrské církvi evangelické.

Jako obvykle bude celé setkání provázeno pravidelným slavením liturgie hodin a společně prožitý čas vyvrcholí v sobotu dopoledne eucharistickou bohoslužbou.

Setkání Coeny v Soběslavi se konalo už v říjnu 2006. Zabývalo se praxí liturgické obnovy.

Zváni jsou všichni zájemci o liturgii z celé ekumeny. Ubytováni budeme a setkání proběhne na faře FS ČCE v Soběslavi u faráře Jana Kupky (ul. 28. října, čp. 277). Spací pytle a jídlo si každý přiveze sám. S obědem v pátek počítáme v místní restauraci. Ti, kdo se nespokojí se spaním na karimatce na faře a sdílením dovezených zásob jídla, mohou využít nabídky ubytování ve městě.

Denní modlitba se bude slavit v soběslavském kostele ČCE podle formuláře Coeny uveřejněného v Č. Bratru a na webu Coeny (vezměte si s sebou). Prosíme, svou účast na setkání oznamte f. M.P. Lukáškovi na adresu: marek.lukasek@tiscali.cz.

 

Program


Čtvrtek 24.4.
19.00 - 20.00 příjezd a večeře
20.00 - 23.00 rozhovor o liturgii a ČCE (práce na Agendě, praxe bohoslužeb a modliteb ve sborech...)
23.00 kompletář


pátek 25.4.
8.00 ranní chvály
8.30 - 9.30 snídaně
9.30 - 11.30 M. Grombiřík: Stanovisko Světového lutherského svazu k otázce episkopátu, přijaté v Lundu 26. 3. 2007
11.30 - 12.00 modlitba během dne
12.00 - 14.00 oběd
14.00 - 15.30 nácvik zpěvu k denní modlitbě
15.30 - 17.00 T. Drobík: Úřad v církvi - moderovaná diskuse
17.30 - 18.00 nešpory
18.00 - 19.00 večeře
19.00 - 21.00 J. Vokoun: Apoštolská sukcese v ekumenickém rozhovoru
21.00 - 22.00 diskuse k přednášce o apoštolské sukcesi
22.30 kompletář


Sobota 26.4.

8.00 snídaně
9.00 eucharistická bohoslužba

 

(Převzato z webu http://coena.edunix.cz/
Pro Listář vybral mh)

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci