V Irsku stále klesá počet kněží, nadějí jsou laici

30. 7. 2008  (rv)


 

Arcidiecéze v Dublinu bude obohacena o skupinu laiků. "Budou to muži i ženy, kteří budou ve farnostech pracovat téměř jako kněží", řekl arcibiskup Dublinu Diarmuid Martin během slavnostní Eucharistie při příležitosti vysvěcení nových kněží v místní katedrále.

Inzeráty s pracovními příležitostmi vydala diecéze poprvé na začátku roku s tím, že první zájemci - laici pro práci ve farnostech budou vybráni v září. Počet kněží v irské diecézi stále klesá. "Musíme najít nové způsoby, jak seskupit farnosti do jednoho širšího společenství, v kterém si každá z farností udrží svoji identitu, ale v kterém bude působit jeden pastorační tým složený z kněží, diakonů, laiků a řeholníků. Ti budou vzájemně koordinováni a budou se snažit o obnovu a evangelizaci. To bude změna a výzva pro mnohé, počínaje kněžími", dodal arcibiskup Dublinu. 

 

(Převzato ze zpravodajství TK KBS ze dne 21. 7. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci