V Sebranicích posvětí novou faru

12. 6. 2008  (pek)


 

Sebranice/O víkendu čeká sebranické věřící velká slavnost. Po dokončení stavebních a řemeslnických prací, které trvaly devět měsíců, tam posvětí novou faru.

Podle faráře Pavla Kafky, který se stará o sebranickou farnost, stavbu nového zázemí pro kostel plánovali už delší čas. Stará budova je totiž v nevyhovujícím stavu. "Pozdněbarokní stavba měla všechny neduhy, které mají staré domy. Chybělo tam mimo jiné i sociální zařízení," vysvětlil. Na nákladnou opravu farníci neměli peníze, tak budovu prodali a mohli tak postavit novou faru. Potřebné dva miliony korun jim doplnily ještě dotace z Jihomoravského kraje a dary věřících.

Vznikla tak stavba, která bude podle slov Pavla Kafky otevřená všem lidem. "Nebude sloužit jen pro účely farnosti, ale i pro práci s mládeží, besedy a společné večery. K dispozici bude sál o kapacitě asi padesáti míst," dodal farář.

Oslavy začnou v pátek v podvečer posezením v nové faře. Besedy se zúčastní i blanenský farář Jiří Kaňa.

Sobotní odpoledne bude vyhrazeno fotbalu. Na hřišti v Sebranicích se utkají tamní oddíl malé kopané a kněží brněnské diecéze. Hlavní část oslav je připravena na neděli, kdy bude farní budova slavnostně požehnána. Mši svatou v tamním kostele bude sloužit generální vikář Jiří Mikulášek. Na odpoledne je připraven bohatý program. K tanci a k poslechu zahraje cimbálová muzika Litava a vystoupí skupina historického šermu Gonfanon ze Svitávky. Zájemci se budou moci projet v kočáru, na motokárách, děti na ponících.

Stará budova fary nezůstane ležet ladem. Koupila ji obec Sebranice. "Necháváme zpracovat projekt. "Pokud se nám podaří získat dotace, vznikne v budově například knihovna, společenský sál a obecní byty," přiblížil starosta Sebranic Jiří Sedláček.

 

Zdroj: Znojemský deník

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 11. 6. 2008
Pro Listář vybral mgr)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci