Závěry Lambethské konference

8. 8. 2008  Irena SargánkováVe dnech 16.7.-4.8.2008 se v Canterbury konala Lambethská konference anglikánské církve. Ve svém závěrečném projevu arcibiskup Rowan Williams, primas anglikánské církve, navrhl moratorium na kontroverzní témata, aby se zachovala jednota anglikánského společenství.

 

Canterbury (GB): Žádný rozkol, žádné oficiální rozdělení, ale rozdílné pohledy v anglikánském společenství zůstávají. Rozhodování o tématech, která před konferencí rozdělila biskupy, se odsunulo na rok 2009, kdy se bude konat na Jamajce nejbližší zasedání Anglikánského poradního sněmu (Anglican Consultative Council). Lambethskou konferenci ukončil v neděli 3.8.2008 svým projevem arcibiskup z Canterbury Rowan Williams. Primas anglikánské církve v něm navrhl moratorium na svěcení biskupů, kteří otevřeně přiznávají svou homosexuální orientaci, a na rozšíření afrických diecézí na území Spojených států.

"Potřebujeme prostor pro svobodné, neuspěchané posouzení a prodiskutování toho, zda přijmout změny v tradiční biblické interpretaci," řekl Williams a výslovně požádal představitele místních diecézí, aby "neordinovali další homosexuální biskupy" a aby "neposvěcovali svazky mezi lidmi stejného pohlaví." Hrozí totiž konkrétní nebezpečí, že by to vyvolalo "nesmiřitelné rozštěpení."

"Jestliže církve v Severní Americe nepřijmou požadavek moratoria, neuděláme tím žádný krok dopředu, ale spíše k horšímu," řekl arcibiskup z Canterbury, podle kterého "to znamená, že jako společenství jsme i nadále ve velkém nebezpečí." V závěrečném prohlášení biskupové potvrdili, že "existuje široká podpora" tohoto moratoria.

Další diskuse se vedla o návrhu vytvoření vnitřního fóra anglikánského společenství, aby se vyřešily právní a naukové rozpory, a následné federativní dohodě s podpisem charty principů a pravidel. I o tom se však bude ještě hovořit příští rok na Jamajce.

Jak je známo, v anglikánském společenství začaly problémy v roce 2003, když Episkopální severoamerická církev ordinovala prvního homosexuálního biskupa Gena Robinsona v New Hampshire. Rowan Williams nepozval Robinsona a některé další biskupy do Canterbury a uspořádal setkání bez přesných pravidel a hlasování, ale soustředil se na pokus o navázání zpřetrhaných vztahů. Nicméně 230 z 850 biskupů pozvaných na Lambethskou konferenci setkání bojkotovalo kvůli tomu, že Williams pozval ty představitele církve, kteří světili Robinsona. Bojkotující biskupové již v červnu vytvořili novou globální síť v rámci anglikánského společenství jako vzdor vůči Williamsově autoritě, i když nedošli k úplnému oddělení.

V uplynulých dnech kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, vyjádřil přání katolické církve, aby anglikánské společenství našlo způsob jak zachovat svoji jednotu, ale zároveň upozornil, že přijetí praxe, která odporuje Písmu a tradici - to se týká kněžského a biskupského svěcení žen nebo mužů, kteří přiznávají homosexuální orientaci, a požehnání manželství mezi lidmi stejného pohlaví - je vážnou překážkou v úsilí o pokrok v jednotě křesťanů.

Christopher Hill, anglikánský biskup z Guidfordu, předseda Rady pro jednotu křesťanů Anglikánské církve, přiznal, že "velmi obdivoval" projev kardinála i jeho "přátelskou kritiku." Podle Hilla řekl kardinál "jasně, že kvůli svěcení žen se jistě změní situace v dialogu mezi katolíky a anglikány." Nicméně Kasper "vyjádřil přání, aby pokračoval seriózní dialog v hledání plné jednoty." "Navzdory našemu zdánlivě opačnému jednání," řekl biskup, "se anglikáni nadále angažují v úsilí o dosažení cíle, tedy plné a viditelné jednoty."

Hill navrhl, aby se v budoucnu dialog mezi anglikány a katolíky zaměřil na povahu tradice víry v průběhu staletí. "Jsem si jist," dodal, "že kardinál se mnou souhlasí v tom, že tradice musí být v souladu s apoštolskou vírou uchovávanou v Písmu a že je dynamická, vedená Duchem Svatým, ne čistě historickým pohledem."

Také biskup David Beetge z jihoafrického Highveldu, místopředseda Mezinárodní anglikánsko-katolické komise pro jednotu a misie, souhlasí s tím, aby dialog pokračoval a aby "zahrnul i současné pohledy na strukturu církve, historický vývoj biskupské služby a na pojetí církve jako společenství. Doufám také, že dialog bude pokračovat a bude posílen tím, čeho jsme již společně dosáhli, co už sdílíme a co děláme a můžeme dělat pro dobro Kristovy církve ve světě."

 

Zdroj: L'Osservatore Romano

 

(Převzato ze zpravodajství TS ČBK ze dne 6. 8. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci