Ze strany biskupů to chce víc odvahy

říká o. Nicola Bux o Motu Proprio "Summorum Pontificum"

22. 9. 2008  Česká sekce RV


 

V Římě začal kongres o Motu Proprio "Summorum Pontificum," kterým Benedikt XVI. liberalizoval užívání misálu Pia V. reformovaného Janem XXIII. v roce 1962. Během zasedání se hovoří o úspěších ale i o obtížích při jeho aplikaci. Papež při nedělním setkání s francouzskými biskupy v Lurdech vyzval k utišení vášní týkajících se této otázky a zdůraznil, že "v církvi není nikdo navíc. Každý, bez vyjímky, musí mít možnost cítit se v ní 'doma', a nikdy jako odmítnutý." Konference se účastní také otec Nicola Bux, teolog a poradce Kongregace pro nauku víry:

"Nedávné vystoupení Svatého otce ve Francii, když řekl, že v církvi není nikdo navíc, by mělo přimět každého, počínaje biskupy a kněžími, aby se zamysleli nad pojmem "společenství." Společenství není skutečnost, kterou vytváříme my. Je to něco, co dostáváme od Pána, od dějin, od tradice. Takže se v tomto společenství všichni znovu nalézáme. Nejsme jeho vlastníky. A liturgie je vyjádřením tohoto společenství s minulými staletími, s generacemi, které nás předešly a my předáváme totéž společenství těm, kdo přijdou po nás. Toto je podle mě také stěžejní bod Motu Proprio Benedikta XVI. Psal o tom mnohokrát už jako teolog a kardinál. Všichni hovoříme o pluralismu, je to jedno z "kouzelných" slůvek. Samozřejmě nevyznáváme v Krédu, že církev je pluralistická, vyznáváme, že církev je jedna, a že je katolická. A slovo katolická znamená, že do celku zahrnuje různé formy, v tomto případě formy vyjádření víry. Víme, že víra se nevyjadřuje jediným způsobem. Všichni víme, že existuje Východ, a že vyjadřuje víru svým osobitým způsobem. Tak čemu se divit? A navíc, i v samotné západní tradici existují různé liturgie: Ambrosiánská, Galikánská, Mozarabská, Římská... Takže si myslím, že otevřít se této liturgii bez předsudků bude také znakem kulturnosti."

"Já sám jsem příznivcem inovací,pokračuje v rozhovoru o. Nicola Bux, běžně sloužím mši v řádném ritu, ale nikdy jsem neodmítl sloužit ji v ritu mimořádném. Nejde o dvě formy, které si protiřečí, ale o obohacení, jak říká Svatý otec. Předseda Papežské komise Ecclesia Dei, kardinál Castrillón Hoyos, přesně ve smyslu Motu Propria připomníná, že biskupové nemají čekat, až věřící požádají, ale mají věřící sami podporovat, aby čerpali z našeho dědictví, z dědictví naší tradice. Chce to ze strany biskupů víc odvahy a věřím, že to bude ku prospěchu smyslu pro posvátné a tajemné, který vyžaduje i nová forma mešního ritu, obnoveného II. vatikánským koncilem."

Na otázku proč se pokaždé, když Svatý otec hovoří na toto téma, objeví v novinách titulky a komentáře o tom, že papež chce ustrnout v určitém druhu konzervativismu, Nicola Bux odpovídá: "Kdo zná Josepha Ratzingera z toho, co napsal, nikdy by ho neobvinil z takzvaného konservativismu. Jde o to pochopit, že odříznout tradici není opravdovou inovací. Věřím, že toto chápeme my všichni. Je třeba zbavit se strachu, že bude popřen II. vatikánský koncil, to je naprosto mimo diskuzi. Je potřeba, aby se otevřeli jak ti, co mají tyto obavy, tak ti, co více milují tradici. A pak nemůže nepřijít velké dobro jak pro jedny, tak pro druhé, a především pro církev."

 

Přeložila Markéta Šindelářová.

 

(Převzato z vysílání Radia Vaticana ze dne 17. 9. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci