Zemřel Viktor Dobal

13. 2. 2008  Miroslav Hrodek


 

Dne 7. února zemřel po těžké nemoci bývalý poslanec Viktor Dobal. Byl mj. jedním ze zakládajících členů Občanské demokratické aliance a ředitelem Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy. Poslední rozloučení bude ve čtvrtek v 10 hodin v pražském kostele U Salvátora.

 

Copyright © Listar.cz 2008
Publikování nebo šíření tohoto textu nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci