III. ročník festivalu Mene Tekel

17. 2. 2009  Richard VocelIII. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel pořádá ve dnech 23.2.-1.3.2009 občanské sdružení Umění bez bariér, hl. m. Praha, Konfederace politických vězňů ČR a Ústav pro studium totalitních režimů. Ekumenická bohoslužba za politické vězně se koná 1.3. v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

 

Praha: Název akce odkazuje na biblické Mene, mene, tekel, ufarsin - slova o sečtení a zvážení hříchů. Záštitu převzali světící biskup pražský Václav Malý, předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka, primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém, rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl a další.

Je připraveno čtyřicet akcí pro oživení paměti a varování před novými formami prorůstání zla do společenských systémů v současnosti - autentická svědectví, setkání s hrdiny třetího odboje, autogramiády, filmové dokumenty, koncerty, výstavy, besedy nebo představení pro školy.

Ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a politické vězně se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v neděli 1.3. ve 14.00 hodin. Přítomni budou mimo jiné kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a předseda Ekumenické rady církví ThDr. Pavel Černý.

Podrobné informace a kompletní program akcí jsou k dispozici na http://www.menetekel.cz  (zdroj)

 

(Převzato ze zpravodajství TS ČBK ze dne 11. 2. 2009
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci