Benedikt XVI. bilancuje cestu do Svaté země

18. 5. 2009  (mig)


 

Vatikán. Benedikt XVI. se během zpáteční cesty ze Svaté země setkal na palubě letadla s novináři, aby jim poděkoval a podělil se se svými dojmy z této poutě:

"Drazí přátelé,

Děkuji za vaši práci. Dovedu si představit, jak byla obtížná, se všemi těmi problémy, které ji provázely a s tolika přesuny. Chtěl bych vám poděkovat, že jste všechny tyto těžkosti přijali, abyste mohli informovat svět o této pouti a tím pozvat také další, aby se vydali na pouť do těchto posvátných míst.

Krátce jsem tuto cestu shrnul již na letišti a nemám v úmyslu mnoho dodávat. Mohl bych zmínit mnohé podrobnosti. působivý sestup na nejnižší místo země u řeky Jordán, který byl pro nás jakýmsi symbolem sestupu Boha, sestupu Krista do nejhlubších míst lidské existence; Večeřadlo, kde nám Pán daroval eucharistii, kde byl seslán Duch svatý; potom Boží hrob a mnohé jiné. Patrně teď není ten nejvhodnější okamžik k reflexi. Přece bych však mohl něco zmínit.

Základní dojmy jsou tři: první je ten, že jsem nalezl všude, ve všech prostředích muslimském , křesťanském, židovském - rozhodnou vůli k mezináboženskému dialogu, k setkání, ke spolupráci mezi náboženstvími. Je důležité, abychom v tom všichni spatřovali nejenom nějaký čin, inspirovaný politickými důvody dané situace, ale plod samotného jádra víry, protože věřit v jediného Boha, který nás všechny stvořil, Otce nás všech, věřit v tohoto Boha, který stvořil lidstvo jako rodinu, věřit, že Bůh je láska a chce, aby láska byla dominantní silou světa, předpokládá a zahrnuje v sobě toto setkání, tuto nutnost setkávání, dialogu, spolupráce jakožto požadavku samotné víry.

Druhým dojmem je to, že jsem nalezl povzbuzují ekumenické klima. Měli jsme mnohá velmi srdečná setkání s pravoslavným světem; mluvil jsem také s představitelem anglikánské církve a dvěma luteránskými představiteli, a je zřejmé, že právě toto klima Svaté země je pro ekumenismus povzbuzením.

Třetí dojem se týká velikých těžkostí, které zde jsou - víme, viděli jsme je a cítili. Viděl jsem však, že tu u všech lidí existuje hluboká touha po pokoji. Těžkosti jsou více patrné a neměli bychom to skrývat. Existují a musí se vyřešit. Není ovšem tolik viditelná ona společná touha po pokoji, bratrství; a mám za to, že bychom o tom také měli mluvit, povzbuzovat všechny v této vůli, aby byla nalezena řešení těchto těžkostí, která jistě nebudou snadná.

Přišel jsem jako poutník pokoje. Pouť je podstatným prvkem mnoha náboženství. Je jím v islámu, v židovském náboženství, v křesťanství. A je také obrazem naší existence, která je putováním vpřed, k Bohu a tím k lidskému společenství.

Přišel jsem jako poutník a doufám, že se mnozí vydají po těchto stopách a tak povzbudí jednotu národů Svaté země a stanou se posly pokoje. Děkuji."

Takto Benedikt XVI. shrnul své dojmy z pouti do Svaté země při setkání s novináři na palubě letadla vracejícího se do Říma.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 16. 5. 2009
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci