Dopis redakci

30. 6. 2009  (ck)


 

Níže přinášíme dopis, který redakci zaslala paní Cecílie Kubátová. Tato redaktorka připravovala ve spolupráci s námi článek pro časopis Noe o Moravském cherubínském sboru - Proglas.

 

 *          *          *Od: "Cecilie Kubátová" 
Posláno: 26. června 2009 19:08
Předmět: časopis Česko a Noe

Vážení a milí přátelé,

z důvodů blíže nejasných vydavatel CELEBRIS s. r. o. zastavil s okamžitou platností vydávání časopisů ČESKO a ČESKO speciál, a také časopis NOE.

S politováním musím konstatovat, že všechna práce nás, redaktorů a samozřejmě také vás, kteří jste nám dodali podklady a fotografie, byla zbytečná. Vydavatel nám s okamžitou platností vypověděl smlouvy a navíc nám nezaplatil za půl roku práce.

Přijměte tedy moji osobní omluvu a zároveň poděkování za vaši vstřícnost a za vaši spolupráci, velmi si jí vážím.

Články do časopisů ČESKO – Kam na jaře, byly připraveny kompletně do tisku, těm, kterých se to týká, posílám alespoň náhled, jak to mělo vypadat (slabá náplast, ale aspoň něco).

Ostatní - (Česko – Kam v létě, Naše kultura a historie, Ráj sportu a turistiky) - články byly kompletně odevzdány našemu šéfredaktorovi Jaroslavu Spišákovi, má je tedy on, doufám, že nebudou nikde zneužity, např. pod jiným jménem.

Články do časopisu Noe – odevzdány šéfredaktorce Janě Šebestové, o ty se netřeba bát, ta je vydavateli nikdy neodevzdala.

Děkuji za pochopení, případnou nespokojenost adresujte, prosím, vydavateli.

Prosím za prominutí, že dopis píši ze soukromé adresy.

S pozdravem


Cecilie Kubátová
Bývalá redaktorka časopisu Česko, Česko speciál a Noe


*vydavatel: CELEBRIS s.r.o., C E L E B R I S, s.r.o. *
*Jozef Šikrha, ředitel společnosti*
*sídlo: Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava
pošt. adresa: Porubská 713, P.O.Box 207, 708 00 Ostrava 8
zapsaná v OR, Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 31626
IČ: 27851303 DIČ: CZ27851303 GSM: +420 775 577 727
E-mail: celebris@celebris.eu <mailto:celebris@celebris.eu>
<mailto:celebris@celebris.eu> webové stránky: www.celebris.eu
<http://www.celebris.eu> <http://www.celebris.eu>

-----------------------------------------------------------------------------------------


* Vydavatel časopisů ČESKO a ČESKO SPECIÁL
* Vydavatel časopisů NOE, VIA EUROPA a CELEBRIS
* Vydavatel knižních publikací
* Autor projektu "Země české - domov Tvůj"
** Provozovatel internetového portálu www.zemeceske.cz
<http://www.zemeceske.cz> <http://www.zemeceske.cz>
* Provozovatel webových stránek www.casopiscesko.cz
<http://www.casopiscesko.cz> <http://www.casopiscesko.cz>

 

 (Pro Listář vybral mgr)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci