Nekrolog

13. 10. 2009  (mgr)


 

Smuteční oznámení - klikněte pro větší obrázekPaní Božena Kolářová se narodila 2. května roku 1953 v Začanech katolickým manželům Františku a Boženě Richterovým.

Svatý křest a včlenění do Svaté katolické církve přijala v začanském farním chrámu Nejsvětější Trojice prostřednictvím patera Františka Bébara, biskupského a konzistorního rady a dlouholetého faráře v Začanech, dne 9. května téhož roku.

V první polovině sedmdesátých let minulého století se aktivně a statečně podílela, ve spolupráci s dalšími mladými křesťany a salesiánskou komunitou, na pomoci Církvi svaté v severočeském pohraničí při záchraně víry a tamních katolických chrámů, zejména v Ústí nad Labem-Trmicích a v Předlicích a později i v Hradci Králové-Plotišti, v Libuni a v Mladějově.

V roce 1970 absolvovala v salesiánském středisku v Ústí nad Labem pod vedením otce Vojtěcha Fuglíka přípravu na přijetí svátosti křesťanské dospělosti (biřmování), kterou přijala z rukou otce biskupa ThDr. Štěpána Trochty v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, aby byla trvale posilována Duchem Svatým ve víře a aby podle této víry žila, ji šířila, statečně vyznávala a proti nepřátelům spásy účinně bojovala. Tato prerogativa zralého křesťana pak svým dalším životem dokázala nejen naplňovat, ale i dále rozvíjet. Jak ukázala svým životem, plně přijala od Hospodina dary Ducha síly, lásky a rozvahy (2 Tim 1, 7-8), statečnosti, snášenlivé pokory, laskavé tolerance a vstřícnosti. Své srdce nechala vzplanout touhou po Pravdě. Její odvážně a nezištné úsilí na poli pomoci Církvi a bližním bylo oceněno mimo jiné i pozdějším kardinálem Štěpánem Trochtou.

V roce 1974 uzavřela v začanském chrámu křesťanský sňatek s Jiřím Kolářem z Rájce-Jestřebí na Blanensku. Z tohoto manželství se narodily tři dcery, které s péčí a láskou společně vychovali.

Celý pozemský život paní Boženy Kolářové se uskutečnil v rodné obci, před zraky jejích spolurodáků, kde také pracovala v místním družstevním zahradnictví.

Poslední léta jejího pozemského života byla vystavena působení velmi těžké nemoci, kterou pokorně snášela a které odolávala téměř sedm let.

 

 

Copyright © Listar.cz 2009
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci