Nový generální vikář Litoměřické diecéze

12. 1. 2009  Irena Sargánková


 
Od 1.1.2009 byl novým generálním vikářem Litoměřické diecéze jmenován P. Stanislav Přibyl CSsR, provinciál Kongregace redemptoristů v ČR.

 

Praha: P. Stanislav Přibyl se narodil 16.11.1971 v Praze-Strašnicích. Po ukončení základní školy studoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Po maturitě absolvoval noviciát v Polsku (1990-1991), složil řeholní sliby v kongregaci redemptoristů, poté studoval KTF UK a prožil formaci v pražském Arcibiskupském semináři (1991-1996). Po vysvěcení na kněze (1996) byl farním vikářem na Svaté Hoře (1996-1999) a farářem tamtéž (od roku 1999). V roce 2002 byl zvolen provinciálem pražské provincie redemptoristů. V roce 2004 byl jmenován prezidentem Arcidiecézní charity Praha. V roce 2008 byl jmenován členem kněžské rady v Pražské arcidiecézi. Mezi jeho oblíbené činnosti patří hudba, v letech 1985-1990 působil jako varhaník v různých pražských kostelích, především ve své domácí farnosti v Praze-Strašnicích. Rovněž v kněžském semináři se věnoval této činnosti.

Mluví polsky, anglicky, německy a italsky.

(P. Stanislav Přibyl nahradí dlouholetého generálního vikáře P. Karla Havelku, jehož jméno bylo zmiňováno v souvislosti s děním okolo předchozího litoměřického biskupa Pavla Posáda - pozn. mh.)

 

(Převzato ze zpravodajství TS ČBK ze dne 2. 1. 2009
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci