Obama chce omezit svobodu svědomí v USA

3. 4. 2009  (mig)


 

Washington. Prezident Obama chce zrušit svobodu svědomí, totiž právo výhrady svědomí pro zdravotnický personál, který se nechce podílet na provádění interrupcí. Obama tím chce zrušit možnost, kterou zastáncům lidského života od početí poskytl zákonnou normou dřívější prezident Bush. Předseda biskupské konference USA kard. Francis George se proti tomuto záměru ostře postavil. Vzniklou situaci komentuje pro Vatikánský rozhlas prof. církevního práva Carlo Carda:

"Stojíme před záměrem, který je překvapivý, ba přesněji zneklidňující, protože právo na námitku svědomí zaručuje právní řád nejenom na západě. I v zemích, kde jsou zákony poněkud méně propracovány se klauzule zaručující svobodu svědomí obvykle vyskytuje. Až do dneška se nikdo nepokusil zrušit námitku svědomí, která je zaváděna pokaždé, kdy stát schvaluje zákony, které jsou předmětem silně vyhraněných opačných názorů. Stejně tak v americké kultuře je námitka svědomí přítomna. Tuto právní normu potvrdil dokonce Nejvyšší americký soud. Považuji to proto za velmi závažné porušení principu, který se pojí se svobodu svědomí jako takovou. Americká norma byla jednou z prvních, která uznala výhradu svědomí za právo, které předchází stát jako takový."

Ve Španělsku tuto neděli manifestovalo půl milionu lidí proti vládnímu projektu depenalizace interrupcí nad 22 týden těhotenství pro případ, že by byl poškozen plod…

"V některých evropských státech existuje tendence neustále rozšiřovat působnost státních zákonů na úkor mravních principů, což je velmi jemná a perverzní deformace lidských práv jako celku. Všichni víme, že právo na život figuruje ve všech mezinárodních chartách lidských práv a v ústavách skoro všech států světa. Dochází tak postupně k vytváření výjimek z důvodů sociálních a osobních. Interrupce na požádání byla zavedena jako výjimka, přičemž nikdy nebyla kodifikována jako právo, ale jako možnost vyhnout se určitým nesnázím. Potom však některé země začaly nenápadně tuto výjimku transformovat na právo. Je-li však výjimka přeměna na právo, je nastartován další mechanismus.. Stát se cítí povinen prosazovat toto právo a začíná mu dělat propagandu, aby bylo uplatňováno. Tak ovšem dospíváme k paradoxnímu a velmi tristnímu výsledku, že totiž právo na život, které je stále mezinárodními chartami zaručováno, je vlastně současně popíráno, a to způsobem, který žádnému z tvůrců deklarací lidských práv nepřišel nikdy na mysl."

Říká profesor církevního práva Carlo Carda v souvislosti s návrhem prezidenta USA Obamy zrušit výhradu svědomí zdravotnického personálu, který nechce mít účast na provádění interrupcí.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 30. 3. 2009
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci