Strom splněných přání

Vánoční akce Farní charity Žižkov

19. 11. 2009  (kh)


 

Přijďte splnit jedno vánoční přání navíc

Strom splněných přání je světově rozšířená charitativní akce zaměřená na podporu lidí v těžké osobní nebo sociální situaci. Již osmým rokem pomáhá Farní charita Žižkov těmto lidem prožít Vánoce radostněji.

Vše funguje na jednoduchém principu. Vždy několik týdnů před Vánocemi si pod vánočním stromem zájemci z řad farníků i široké veřejnosti vyberou některé z vánočních přání potřebných v podobě andílka s textem přání. Po jeho zakoupení a zabalení je předají organizátorům, kteří dárky následně rozvezou těm, pro které je pomoc určena.

 

Letos již po osmé

Letošní akce zaznamená změnu místa konání - z duchovního leč přeci jen dosti chladného prostoru kostela se přesouváme do koncertní síně Atrium na Žižkově v Čajkovského ulici 12. Zde se v sobotu 28. 11. od 17 hod uskuteční koncert pro Strom splněných přání. Na koncertě vystoupí sólisté Státní opery Praha Jana a Václav Siberovi s klavírním doprovodem Jitky Nešverové. V zápětí po skončení proběhne rozdělování přáníček.

Pomoc, kterou můžete poskytnout, je přímá. Pokud se rozhodnete zapojit, po koncertě si vyberete konkrétní přání konkrétního člověka, koupíte mu dárek, o který si napsal, a zabalený jej přinesete 6. 12. nebo 13. 12. 2008 buď před mší mezi 9:00 a 9:30 nebo po mši od cca 10:30 do 11:00 hod do boční kaple kostela sv. Prokopa na Sladkovského nám (vstup přes hlavní chrám).

 

Komu budeme letos nadělovat

Domovu pro matky s dětmi v tísni Sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou

V domově, spravovaném Diecézní charitou Litoměřice, nalezlo přechodně útočiště na dvě desítky maminek s circa 40 dětmi. Neúplné rodiny se ocitly v mimořádně náročné či krizové situaci, kterou nemohou či neumějí samy řešit. Maminkám chybí většinou i základní zařízení, jejich vánoční přání jsou tedy často praktická.

 

Azylovému domu pro matky s dětmi Agapé v Krupce

Také tento domov, spravovaný tentokrát Oblastní charitou Teplice, poskytuje pomoc maminkám s dětmi v tísni, neúplným rodinám, které ztratily sociální zázemí. Cílem zařízení je individuální práce s maminkami a jejich opětovné začlenění do světa mimo chráněné bydlení. Přání maminek bývají tak jako v případě jiřetínského azylového domu skromná, děti většinou ocení hračky a školní pomůcky.

 

Domu na půl cesty v České Kamenici

Zařízení Oblastní charity v České Kamenici poskytuje pomoc mladým lidem ve věku 18-26 let, kteří se ocitli "na půl cesty" mezi institucionální výchovou a životem v běžném světě, na který zpravidla nejsou dostatečně připraveni, případně také pro mladé lidi, kteří se ocitli v těžké sociální situaci. Klienti zpravidla nemají rodinné zázemí ani jiné blízké, kteří by jim splnit jejich vánoční přání.

 

Charitnímu domovu pro duchovní ve Staré Boleslavi

Tzv. "kněžský domov" ve Staré Boleslavi pečuje o kněze a jejich blízké (často upoutané na lůžku) v době, kdy už se o sebe nemohou postarat sami. V současné době žije v tomto zařízení přibližně 30 starých lidí.

 

Jak to všechno začalo

Akce Strom splněných přání vznikla v roce 2002, kdy žižkovská farnost pomáhala obci Štěchovice postižené záplavami. Jako přirozená součást pomoci vznikl nápad darovat vyplaveným rodinám zcela konkrétní dárky na základě jejich přání. Akce se setkala s obrovskou odezvou na straně darujících i obdarovávaných.

Od roku 2002 si pomoc Stromu splněných přání našla další adresáty, lidi opuštěné, často nemocné a v tíživé sociální situaci: klienty dětských domovů, kojeneckých ústavů, azylových domů, domovů seniorů a ústavů sociální péče.

 

Podstata projektu

- projekt je organizačně co nejjednodušší, díky čemuž se snižují náklady na jeho organizaci (bez sponzorů a mecenášů jdou ovšem z vlastních zdrojů organizátorů a event. charity);
- projekt je zcela adresný. Jeden člověk zakoupí jeden či více dárků konkrétnímu člověku. Často přidá další maličkost a vlastní vánoční přání;
- projekt je založen na křesťanských hodnotách, podporuje sounáležitost věřících a nevěřících v době adventu a Vánoc;
- každý rok vybíráme - až na opodstatněné výjimky - jiné adresáty pomoci, záměrně tak, aby se dárky dostaly k lidem zcela na okraji, často nepodporovanými dalšími neziskovými organizacemi;
- projekt se setkal s obrovských ohlasem mezi farníky, ale i dalšími lidmi. Byli bychom rádi, kdybychom inspirovali také další (nejen křesťanská) společenství, kterým rádi poskytneme naše dosavadní zkušenosti.

 

Hledáme pomoc drobných sponzorů a mecenášů

Organizace Stromu splněných přání samozřejmě něco stojí. Peníze na dopravu, tisk seznamů, výrobu andílků, prezentaci akce apod. platí doposud organizátoři z vlastní kapsy, eventuálně s pomocí charity. Na tento i příští roky hledáme pomoc drobných sponzorů, jejichž podpora může pomoci realizaci akce i jejímu případnému rozšíření, například vybavení domovů a ústavů potřebným zařízením apod. Každý finanční dar projde zcela transparentně účetnictvím charity, ve smlouvě s dárcem je jasně specifikován účel, na který budou prostředky využity. Dárce obdrží závěrečnou zprávu o vyúčtování poskytnutých prostředků.

Číslo účtu Farní charity Žižkov: 35-3711770267/0100
Variabilní symbol pro příspěvek na Strom splněných přání: 2009

 

KONTAKTY


Kateřina Hilbertová - hlavní organizátorka:
tel: 603-350007, e-mail: khilbertov(at)centrum.cz
Jiřina Svatušková - ředitelka Farní charity Žižkov:
tel:736-266092, e-mail: j.svatuskova(at)volny.cz

Citace z děkovných dopisů z předchozích let

Všem lidem, kteří nás obdarovali a splnili přání dětem a klientům našeho zařízení děkujeme. Přejeme Všem příznivcům akce Stromu splněných přání požehnané Vánoce, pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a pohody v roce 2009. - Zaměstnanci, maminky a tatínek s dětmi Domova sv. M. Magdaleny

… Zároveň tlumočím poděkování všech našich klientů. Byli opravdu mile překvapeni, zatím v domově nikdy dárek nedostali a rodiny na ně často také zapomenou. Někteří říkali, že je jim líto, že nemohou přímo poděkovat konkrétnímu dárci. Díky Vám byl náš Štědrý večer radostnější… - Dana Marková, ředitelka Farní charity Vimperk

… Tolik radosti, kolik ji bylo v očích našich klientů, mohou dávat pouze přátelé… - za zdravotní oddělení ÚSP Osek vrchní sestra J. Maříková a staniční sestra A. Mrkvičková

…Tak osobní dárky podle přání našich dětí, tak zejména společný dar (peněžní částka 21.000,- Kč) k dovybavení nově zřizovaných takzvaných cvičných bytů, které budou odevzdávány do používání v průběhu 2. čtvrtletí roku 2004, nás i naše děti nezvykle pozitivně překvapily a svým způsobem zcela konkrétně pomohly při řešení našich každodenních problémů… - Mgr. Josef Kodydek, ředitel DD Lipová u Šluknova

… každému jsme předali jeho dáreček. Oni si ho rozbalili a mohli jsme vidět, jak jsou šťastní. Byli jsme všichni překvapeni, že dárečky byly velkorysé - vždyť si každý přál jednu věc a mnozí našli ještě nějaké malé překvapení ve svém balíčku! - a všem udělaly velkou radost. Za tu radost Vám patří velký dík… - paní Bršlicová, ředitelka ÚSP Lobendava

… V odpoledních hodinách jsme se shromáždili v jídelně, kde jsme si spolu s kněžími a ostatními obyvateli zazpívali vánoční koledy, popřáli radostné svátky Narození našeho Pána a konečně přišlo i překvapení v podobě dárků… Pod stromečkem měl totiž každý obyvatel dárek s označením svého jména. Každá sestřička vzala dárek a odevzdala ho do správných rukou. Bylo to pro ně opravdu milým překvapením. Na jejich rozzářených tvářích byla vidět radost a zároveň touha už se dozvědět, co je uvnitř balíčku… Je dost zajímavé, že v dnešní době, která se vyznačuje často uspěchaností, zahleděností do sebe, nezájmem o druhé, se objeví lidé, kteří mají zájem o druhého člověka… a co víc - o osamělého, nemocného, trpícího…- s. Romana Dvořáková, vedoucí Charitního domova pro duchovní ve Staré Boleslavi

 

 

(Převzato z webu ČBS, redakčně upraveno
Pro Listář vybral mgr)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci