Vytvoření personálních ordinariátů pro anglikány nezpochybní statut kněžského celibátu

31. 10. 2009  (mig)


 

Vatikán. Tiskové středisko Svatého stolce dnes vydalo prohlášení, ve kterém podává některá upřesnění ohledně připravované apoštolské konstituce Benedikta XVI., která usnadní vstup do plného církevního společenství těm anglikánům, kteří o něj žádají, a kterým tak bude umožněno mít svou vlastní církevní správu v podobě tzv. personálních ordinariátů. Ty budou ustanoveny v rámci katolického společenství dané země. Dnes vydané tiskové sdělení je reakcí na určité spekulace, které se objevily v tisku po oznámení, které učinil prefekt Kongregace pro nauku víry kard. Levada 20.října. Spor vyvstal kolem otázky kněžského celibátu, zda totiž budou kandidáti kněžství nových personálních ordinariátů vybíráni pouze mezi muži, kteří zvolili za svou životní cestu celibát, anebo i mezi ženatými muži.

Dnešní tiskové sdělení Svatého stolce přináší upřesnění kard. Levady, které praví, že připravovaná apoštolská konstituce stanoví, že ti jáhni, kněží a biskupové, kteří splňují požadavky kanonického práva a nevykazují žádné překážky, mohou být přijati jako kandidáti ke kněžství v katolické církvi." Pokud jde ovšem o ženaté muže, vykonávající kněžskou službu, bude zapotřebí sledovat to, co stanoví encyklika Pavla VI. "Sacerdotalis coelibatus"(č.42), že totiž "je dovoleno posoudit jednotlivé situace ženatých duchovních, kteří patří k církvím nebo křesťanským společenstvím dosud oddělených od katolického společenství, do něhož si přejí vstoupit a vykonávat zde kněžskou službu. Ti mohou i za takovýchto okolností být připuštěni ke kněžské službě, ale bez toho, aby vznikl dojem zpochybnění platné discipliny kněžského celibátu." Znamená to, že mohou existovat výjimky, ale budou se posuzovat případ od případu.

V chystané apoštolské konstituci o personálních ordinariátech pro anglikány, vstupující do plného církevního společenství, proto nepřichází v potaz, jak se někteří obávají anebo si naopak přejí, zrušení kněžského celibátu v budoucích personálních ordinariátech. Kard. Levada také uvedl, že apoštolská konstituce, jejíž znění v různých jazycích se připravuje, bude zveřejněna pravděpodobně koncem prvního listopadového týdne.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 31. 10. 2009
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci