Ano a rád, i když je to těžké

29. 11. 2010  (mh, pb)


 

Dne 20. listopadu 2010 jsme se v Mikulově rozloučili s dobrým bratrem Stanislavem Krátkým, tajně svěceným biskupem, který svou živou vírou a opravdovým nadšením pro Krista dokázal zapalovat srdce druhých. Stál u zrodu významných počinů, jako např. Radia Proglas nebo překladu Jeruzalémské Bible. Byl mj. znalcem a propagátorem odkazu 2. Vatikánského koncilu, ale zároveň i plamenným kazatelem, který dokázal oslovit jak dospělé, tak dětské posluchače. Pravidelně se účastnil Gorazdových dnů na Hoře sv. Klimenta.

V den pohřbu byla sloužena Společenstvím 12 apoštolů v Bruselu liturgie na poděkování za život a dílo biskupa Stanislava Krátkého. Tentýž den se v Bruselu konala přednáška o době, ve které působil, o Skryté církvi a o spolupráci o. S. Krátkého se Společenstvím sv. Gorazda a druhů.

A na závěr jedna z jeho myšlenek z Gorazdových dnů:

"Jak zní cyrilometodějské ano? - Ano a rád, i když je to těžké!"

 

Související články: 

V Římě je černá ruka, říká biskup Krátký

Za otcem Stanislavem Krátkým (1922-2010)

 

(Copyright © Listar.cz 2010
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz

Foto převzato z www.taborradost.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci