Beatifikace O. Jiřího Popiełuszky

28. 6. 2010  (mig)


 

Varšava. Více než 150 tisíc lidí se ve Varšavě účastnilo beatifikace Jiřího Popiełuszky, kněze brutálně zavražděného komunistickou státní policií 19. října roku 1984. Významná událost pro celé Polsko, které dobře rozumí všichni, kdo pamatují dobu komunistické diktatury. Naši vlast zde reprezentoval český primas a pražský arcibiskup Dominik Duka. Za pozoruhodnou lze bezpochyby označit účast matky nového blahoslaveného Marianny Popiełuszko v požehnaném věku 100 let.

Liturgii blahořečení slavil prefekt Kongregace pro svatořečení, arcibiskup Angelo Amato, který také - italsky - pronesl homilii, která byla simultánně tlumočena:

"Navštívil jsem několikrát muzeum blahoslaveného mučedníka Jiřího Popiełuszky a vždycky jsem prožil hluboké pohnutí až k slzám. Fotografie znetvořené tváře tohoto laskavého kněze se podobala tváři zbičovaného a potupeného Krista. Co bylo důvodem takové krutosti? Byl snad otec Jiří delikventem, vrahem, teroristou? Nic takového. Otec Jiří byl jednoduše věrným katolickým knězem, který bránil svou důstojnost služebníka Kristova a církve a svobodu všech, kteří byli stejně jako on ponižovaní a utiskovaní. Avšak pojmy náboženství, evangelium, důstojnost lidské osoby, svoboda člověka nebyly v souladu s marxistickou ideologií."

Proto - pokračoval arcibiskup Amato - se proti němu rozpoutal vražedný hněv velkého lháře, nepřítele Boha a lidské přirozenosti, toho, který nenávidí pravdu a šíří lež. V dějinách k tomu dochází a ve velké části Evropy té doby bylo světlo mysli zatemněno tmářstvím a dobro zaměněno za zlo. I vaše země se tak stala královstvím teroru, otroctví a falše.

"Otec Jiří nepřistoupil na život v tomto táboře smrti, a pouze duchovními zbraněmi pravdy, spravedlnosti a lásky se snažil vymáhat svobodu svého svědomí jakožto občana a kněze. Zlovolná ideologie však nesnesla zář pravdy a spravedlnosti. A proto byl tento bezbranný kněz sledován, pronásledován, unesen, mučen, a jako ten nejhorší zločinec spoután do kozelce a ještě živý shozen se závažím do vody. Jeho vrazi, kteří neměli úctu k životu, neměli respekt ani před smrtí. Odhodili ho jako odhazuje mršina nějakého zvířete. Byl nalezen po deseti dnech."

Způsobený zármutek by nemohl utišit ani pláč všech polských matek, pokračoval mons. Amato. Při mučení O. Jiří neprosil vrahy o slitování, jak sami později před soudem vypověděli, a osvědčil se jako odvážný svědek-mučedník Kristův.

"Oběť mladého kněze však nebyla porážkou. Jeho vrazi nemohli zabít Pravdu. Tragická smrt našeho mučedníka, se ve skutečnosti stala počátkem všeobecné konverze srdcí k evangeliu. Smrt mučedníků je totiž semenem křesťanů."

Beatifikace O. Popiełuszky je památným dnem jásotu vašeho národa, řekl dále kazatel. O. Popiełuszko je odevzdán oslavený do náruče matky církve stejným gestem, jakým prorok Eliáš odevzdal matce vzkříšené dítě.

"Oslavením blahoslaveného Jiřího Popiełuszky Svatý Otec Benedikt XVI. říká církvi v Polsku: "Hle, tvůj syn žije." Je to velký dar velkému národu, jehož kniha svatosti je obohacena o další významnou stránku."

Poselství, které nám náš blahoslavený mučedník předává, řekl dále arcibiskup Amato, je následující: křesťan je svědkem dobra a pravdy. O. Popiełuszko v homilii z března roku 1983 řekl: "Křesťanovi nemůže stačit, že jenom odsoudí zlo, lež, zbabělost, násilí, útisk a nenávist, nýbrž musí být také autentickým svědkem, nositelem a hlasatelem spravedlnosti, dobra, pravdy, svobody a lásky".

"Nepomíjivé poselství, které má dnes rozbušit naše srdce, tváří v tvář novým perzekucím evangelia a církve je to, co Svatý otec Benedikt XVI. předkládá jako syntézu mučednického svědectví blahoslaveného Jiřího Popiełuszky, který - říká papež - byl knězem a mučedníkem, věrným a neúnavným svědkem Kristovým, který prolitím své krve přemohl zlo dobrem."

- končil svou homilii prefekt Kongregace pro svatořečení, mons. Amato.

Účast Marianny Popiełuszkové, matky nového polského blahoslaveného, na včerejší slavnosti byla pozoruhodným podtržením neabstraktnosti církevního obřadu. Spolu s ní se beatifikace účastnil také bratr, sestry a další příbuzní. "Po smrti svého syna jsem tonula v slzách, nyní jsem šťastná," řekla Marianna Popiełuszko.

Vykonavatelé vraždy O. Jiřího Popiełuszky byli v Polsku nedlouho poté potrestáni, ale nyní žijí opět na svobodě. Jejich nadřízení z ministerstva vnitra nikdy nebyli postaveni před soud. Hrob O. Popiełuszky, který se okamžitě stal cílem poutí mnoha věřících, uctil během jedné ze svých návštěv v Polsku roku 1987 také Jan Pavel II. Svátek bl. Jiřího Popiełuszky byl stanoven na 19. října, tedy právě na jeho dies natalis.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 7. 6. 2010
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci