Blízkovýchodní církve chtějí diskutovat o papežském primátu

3. 11. 2010  (job)


 

Koptský patriarcha Antonios NaguibVatikán. Být křesťané znamená být misionáři a pokojné hlásání nemůže být označováno za proselytismus, protože Ježíš nechce po křesťanech, aby přesvědčovali, ale aby byli svědky evangelia. O tom se dnes hovořilo při ranním zasedání Synodu pro Blízký východ za přítomnosti Svatého Otce. Hlavní relátor shromáždění, koptský patriarcha z Alexandrie, Antonios Naguib, a jeho sekretář, maronitský arcibiskup z Kypru, Joseph Soueif, představili tzv. "Relaci po diskusi", která shrnuje dosavadní témata Synodu.

Zmiňuje se o svobodě náboženství a svědomí a v souvislosti s tím o rovnosti všech před zákonem. Po vzoru Benedikta XVI. synod klade důraz na ekumenismus, protože bez společenství nemůže být řeč o svědectví a rozdělení přináší pohoršení. Proto je nutné upřímně se snažit o překonání předsudků. Otcové synodu také navrhují, aby patriarchové měli přístup na konkláve a pomýšlejí na novou formu vykonávání papežského primátu, inspirovanou praxí prvního křesťanského tisíciletí. Ve vztahu k židovsko-palestinskému konfliktu se synod přiklání k řešení "dva národy - dva státy", podporuje dialog na všech úrovních a odmítá antisemitismus a antihebrejismus, stejně jako tendenční interpretaci některých biblických veršů ospravedlňující násilí.

Ve vztahu k muslimům Synod vybízí k pozitivnímu pohledu na to, co nás spojuje, jako je svatost života, a odmítá jakékoliv provokace. "Je naším přáním - čteme ve Relaci - aby v Koránu zakotvený princip "žádné nucení v náboženství" byl skutečně uplatňován v praxi, protože náboženská svoboda je základem zdravých vztahů mezi křesťany a muslimy," čteme v Relaci po diskusi, představené dnes na Synodu blízkovýchodních biskupů.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 18. 10. 2010
Foto převzato z www.intereconomia.com
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci