Ocenění pro skrytou církev

3. 4. 2011  (hm) 


 

V sobotu 2. dubna bylo ve Vídni slavnostně předáno ocenění zástupcům skryté církve v bývalém Československu. Cenu švýcarské nadace Herberta Haaga převzali tajně vysvěcený biskup Dušan Špiner a Ludmila Javorová, generální vikářka rovněž oceněného Felixe Maria Davídka. Cenu dále převzal profesor Walter Kirschläger z univerzity v Luzernu.

 

 

 Herbert N. Haag předává ocenění L. Javorové a D. Špinerovi. 
        Foto: M. Hrodek

 

Ludmila Javorová při přebírání ceny uvedla, že "zrak Božích vyvolených bývá často upřen daleko do budoucnosti. Oni budoucnost připravují, aniž by byli vyvázáni z přítomnosti. A to především ho připravují u Božího lidu, nejen u hierarchie. Boží lid vedou k zodpovědnosti za budoucnost, jak jsme toho byli svědky u zemřelého biskupa Felixe Maria Davídka. On budoucnost církve nejen připravoval, ale prakticky žil…" Ve svém proslovu také poděkovala Nadaci za ocenění, které "je nám velkou posilou k prohloubení víry a povzbuzením. Proto ať slouží k Boží chvále."

Při této příležitosti vydalo nakladatelství Exodus v Luzernu sborník (v německém jazyce) s názvem "Zrazené proroctví - Československá podzemní církev mezi Vatikánem a komunismem." Autory příspěvků jsou jak přímí aktéři (L. Javorová, D. Špiner, J. Konzal, J. Kofroň aj.), tak zahraniční osobnosti (H. Küng, H. Jorissen, H. Häring, E. Koller, E. Busek aj.). V současné době se pracuje na vydání v češtině, resp. slovenštině.

 

(Copyright © Listar.cz 2011
Publikování nebo šíření tohoto článku a fotografie nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci