V Mikulově byla slavnostně otevřena Stezka Svobody

29. 5. 2011  (mh)


 

V pátek 27. 5. 2011 byla v Mikulově slavnostně otevřena Stezka Svobody: Tento projekt, jehož iniciátorem je občanské sdružení Paměť,  má za cíl přiblížit zejména mladé generaci dobu, kdy za nedovolený přechod státní hranice směrem na Západ hrozila i smrt. 

Na tomto projektu se podílelo i Společenství svatého Gorazda a druhů - Živé dědictví, které do něj vložilo Zvon Svobody.

Níže přinášíme projev zástupce SGAD-ŽD, přednesený při slavnostním otevření Stezky svobody.

 

 *          *          *

 

Vážené dámy, vážení pánové,

vážení zástupci a představitelé města Mikulova,

vážení hosté, vážení přítomní.

 

Dovolte, abych jménem Společenství svatého Gorazda a druhů - Živé dědictví, které vkládá do realizovaného projektu "Stezka Svobody" jeden z jeho podstatných prvků, a to "Zvon Svobody", pronesl krátký projev.

Více než 20 let po obnovení svobody a demokracie v naší zemi, po odstranění ostnatých drátů a zátarasů oddělujících světy svobody a demokracie od československého státně kriminálního dvorku, nazrál čas, aby právě zde, v Mikulově, byl uskutečněn projekt, mající za cíl připomínat jak význam a tragedii byvší totalitní doby a jejích obětí, tak i, a to především, napřímit zájem dnešních lidí k hlubokému významu lidské touhy po svobodě a demokracii a ukázat sílu nezlomnosti touhy a úsilí po vzájemné soupatřičnosti, po skutečném lidském štěstí a životě, který právě bez fenoménu SVOBODA není možný.

Společenství svatého Gorazda a druhů - Živé dědictví podstoupilo zejména v 70. a 80. letech minulého století dlouholetý, náročný principielní zápas s bolševickou totalitní brutalitou, když prošlo zdárně všemožnými formami totalitních perzekucí a pronásledování, pokusy o fyzickou likvidaci jeho členů nevyjímaje, a významně pomohlo obnovit v naší zemí demokratický řád a svobodu.

Zvon Svobody, který vkládáme do Mikulovského projektu, byl ulit z vynikajících zvonařských slitin ve zvonařské dílně rodiny Dytrychovy v Brodku u Přerova. Považuji za významné zde uvést, že na jeho vzniku a posvěcení měl účast i vám dobře známý zesnulý mikulovský probošt a duchovní spoluformovatel Společenství svatého Gorazda a druhů - Živé dědictví, otec biskup Stanislav Krátký, který je mimo jiné jedním z nosných lidských symbolů zápasu za svobodu a demokracii.

Zvon je zasvěcen prvnímu moravskému světci, nástupci a pokračovateli svatých soluňských bratří svatému Gorazdovi. Výzdobu zvonu provedl významný současný pražský umělec, akademický sochař Josef Zdeněk Preclík. Plášť zvonu vyobrazuje světce, jeho atributy a modlitbu k němu.

Věříme, že umístění a rozeznívání tohoto "zvonu Svobody" bude přinášet a naplňovat hodnoty, které jsou uvedeny na těle zvonu, to jest: "Ochranu, pokoj, svobodu a požehnání".

"Zvon Svobody" je takto naším projevem díků Bohu, že jsme z jeho milosti a síly vítězně ustáli náš zápas se zlolajností komunistické moci a zvůle a přispěli tak k vítězství demokracie a svobody nad bolševickou totalitní porobou.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem organizátorům, zvláště reprezentantům občanského sdružení Paměť národa, zejména panu Miroslavu Kasáčkovi a Luďku Navarovi, v součinnosti s nimiž mohlo naše společenství aktivně přispět k tomuto důležitému počinu.

Všem přeji Pokoj a dobro!

Děkuji vám za pozornost.

 

(Copyright © Listar.cz 2011
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci