Myšlenky o postu

22. 3. 2012  A. Schmemann, sv. Tereza, abba Isidor


 

Alexandr Schmemann: Řekněme si znovu, že účelem půstu není předepsat nám nějaké vnější povinnosti, ale obměkčit naše srdce, aby se mohlo otevřít realitě ducha a zakusit tajemný hlad a žízeň po sjednocení s Bohem.

 

Svatá Tereza: Jednou, když jsem si stěžovala, že musím jíst maso a nekonám pokání, jsem slyšela někoho říci, že v podobném smutku je někdy více sebelásky než touhy po pokání.

 

Abba Isidor, otec pouště: Jestliže se pravidelně postíte, pak se nenaparujte pýchou, ale jestliže se tím chlubíte, pak jezte hodně masa. Pro člověka je lepší jíst maso, než se naparovat pýchou a chlubit se.

 

(Z Missive des douze Apôtres č. 335 - březen 2012
vybrala a přeložila ing. Lydie Čechová

Copyright © Listar.cz 2012
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci